Pieczęć Boża na Czołach Waszych (Objawienie 9:1-4)

“Który też zapieczętował nas i dał zadatek Ducha w serca nasze.” 2 Kor. 1:22

Żyjemy w trudnych czasach. Księga Objawienia daje nam wgląd w ostatnie dni i jak wyglądać będą wydarzenia opisane jako Apokalipsa. Przede wszystkim jednak ta księga napisana przez apostoła Jana jest świadectwem cudownej miłości i pewności nadziei, że w niebie czeka na nas znacznie lepsze dziedzictwo.

Widząc wszystkie znaki wokół nas, wielu zastanawia się, jak blisko jest drugie przyjście naszego Zbawiciela i ostateczny sąd. Widzimy, jak świat zamienia się w chaos, wojny, głód, zarazy. Księga Objawienia przez wieki pobudzała wyobraźnię ludzi. Jednym z najbardziej dyskutowanych tematów tej księgi musi być znak bestii. Niektórzy twierdzą, że znak będzie mikroczipem. Ludzie są podekscytowani rozwojem technologii szczepionek w MIT, które będą miały tatuaż kwantowy. Nie chcę jednak spekulować. Przyznaję, że nie wiem, czym on znak będzie.

Ale dzisiaj chcę wam pokazać, że dla nas, chrześcijan, nie powinno być centralnym punktem, aby zrozumieć, jaki byłby ten znak bestii. Zamiast tego chcę, abyście zobaczyli, o czym naprawdę powinniśmy myśleć i czego szukać. Chcę mówić o pieczęci Boga. O wiele ważniejsze jest skupienie się na tej pieczęci i jej szukanie!

„A rzeczono im, żeby nie szkodziły trawie ziemi, ani żadnej rzeczy zielonej, ani żadnemu drzewu, ale tylko samym ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach swoich.” Obj. 9:4

Co jest pieczęcią Boga? W powyższym wersecie czytamy, że jest to na czołach ludzi. Wiemy, że nasze myśli powstają w naszych mózgach. Pieczęć Boga znajdująca się na naszych czołach jest rozpoznawana przez to, co myślimy i wierzymy. Więc co przede wszystkim zajmuje twoje myśli każdego dnia?

Pieczęć Boga jest gwarancją naszego zbawienia. Dokonuje podziału na to, co wieczne a co światowe. „Jako przemija wicher, tak się niepobożni nie ostoją; ale sprawiedliwy ma grunt wieczny.” Prz. 10:25. Sprawiedliwy ma grunt wieczny. Jest tylko jeden prawy! Jezus Chrystus, który kupił cię swoją krwią z tego świata. To jest fundament, przez który zostajecie zapieczętowani.

Bóg woła swój lud: nie bój się, nie niepokój itp. Dlaczego Biblia jest wypełniona takimi przesłaniami? To dlatego, że to czego się boimy staje się naszymi bogami. Jeśli boimy się o nasze zdrowie, staje się ono naszym idolem. Jeśli boimy się pieniędzy, będziemy je wychwalać, kiedy będziemy mieli pieniądze. Zaufaj tylko Jezusowi Chrystusowi i Jego krwi! Jedyny strach, którego potrzebujemy w naszym życiu, to bojaźń Boża. Ten strach, który jest początkiem mądrości, oczyści nas od wszystkich innych lęków przed problemami na tym świecie.

„Nie bój się! bom Ja z tobą. Nie lękaj się! bom Ja Bogiem twoim. Zmocnię cię, a dam ci pomoc, i podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej.” Iz. 41:10

Nie obawiaj się koronawirusa! Nie bój się głodu! Nie bój się wojny! Nie bój się śmierci! Wszystkie te obawy są twierdzami szatana w twojej głowie. Bójcie się Wszechmogącego Boga, który stworzył nas na swój obraz! Szukajcie zbawczej wiedzy o Chrystusie, w której boicie się Go, bo On jest Bogiem. On jest naszym Zwycięzcą!

Jaki jest fundament pieczęci Bożej na naszych czołach, która czyni nas Jego ludem? Przeanalizujmy niektóre dodatkowe wersety Pisma:

„A wszakże mocny stoi grunt Boży, mając tę pieczęć: Zna Pan, którzy są jego; i Niech odstąpi od niesprawiedliwości wszelki, który mianuje imię Chrystusowe.” 2 Tym. 2:19

Widzimy, że pieczęć Boża składa się z dwóch elementów:

  1. Krzyż Jezusa ChrystusaZna Pan, którzy są jego. Narodzili się na nowo i zostali oczyszczeni krwią Jezusa. Szukają Go. Wierzą, że zbawienie można osiągnąć tylko dzięki temu, co Chrystus dokonał na krzyżu. To jedyna rzecz, której ufają. Brak samousprawiedliwienia, tylko sprawiedliwość Boga przez Chrystusa. I Pan ich zna.
  2. Niech odstąpi od niesprawiedliwości wszelki, który mianuje imię Chrystusowe. Nazywasz się chrześcijaninem? Wtedy nie będziesz chodził w ciemności! Bóg wzywa cię do pokuty. Powoduje to zmianę zachowania. Nie radujecie się już grzechem. To, co wcześniej sprawiało ci przyjemność, teraz jest dla ciebie obrzydliwością. Nienawidzisz każdego złego czynu i myśli. Jest to wynik nowego serca, które Bóg w was umieścił.

Pieczęć Boga znajdujemy również w liście Pawła do Efezjan:

“W którym i wy nadzieję macie, usłyszawszy słowo prawdy, to jest Ewangieliję zbawienia waszego, przez którą też uwierzywszy, jesteście zapieczętowani Duchem onym Świętym obiecanym, Który jest zadatkiem dziedzictwa naszego na wykupienie nabytej własności, ku chwale sławy jego.” Ef. 1:13-14

bibliaWidzimy tutaj, że pieczęć jest utwierdzona Duchem Świętym. Wynika z zaufania Bogu. Widzimy również, że zaufanie i ponowne narodziny można osiągnąć jedynie poprzez słuchanie słowa prawdy. To jest podstawowa rola Słowa Bożego. Nasza Biblia daje nam prawdziwe świadectwo o Jezusie Chrystusie. Jeśli usłyszeliście ewangelię zbawienia i uwierzyliście, jesteście zapieczętowani przez tego świętego Ducha obietnicy.

Nic nie jest ważniejsze niż ta pieczęć Boga. Więc nie miej obsesji na punkcie znaku bestii. Nie bój się tego, co ma przyjść na ten świat. Szukaj raczej pieczęci Bożej, która jest prawdziwym znakiem waszego zbawienia. Bądźcie napełnieni Duchem Świętym i bójcie się tylko naszego Stwórcy, którego mocą jest nas zbawić i potępić. „A nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą; ale raczej bójcie się tego, który może i duszę i ciało zatracić w piekielnym ogniu.” Mt. 10:28

Jak otrzymasz pieczęć? Tylko z łaski Bożej. Nic nie możesz zrobić, aby je uzyskać. Czy masz pieczęć Boga? Czy należysz do Niego? Nie jesteś pewien? Jeśli to dzisiaj jesteś ty, jedynym sposobem jest narodzić się na nowo. Pokutuj za swoje grzechy i uznaj je przed Bogiem Wszechmogącym. Proś Go o pieczęć Ducha Świętego. Bóg odwraca twarz do skruszonych grzeszników i okazuje litość tym, którzy gorliwie proszą o Jego błogosławieństwo. 

Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu i Zbawicielowi chwała na wieki!

image_pdfŚciągnij PDFimage_printWydrukuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę