Jak być zbawionym?

“Nie dziwuj się, żem ci powiedział: Musicie się znowu narodzić.” J. 3:7

Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyliśmy. Nikt z nas, nie może zostać usprawiedliwionym na podstawie własnych uczynków. Pierwsza koncepcja, która musi runąć to poczucie, że nasze życie ma wysoki standard moralny. Jeśli mielibyśmy być sądzeni przez świętego i sprawiedliwego Boga, to każdy z nas zasługuje na wieczne potępienie.

“Wszyscy się odchylili, wespół się stali nieużytecznymi, nie masz kto by czynił dobre, nie masz aż do jednego.” Rz. 3:12

Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego! (Hbr. 10:31) Grzech i nieprawość przeciwko Stwórcy jest najpoważniejszym przestępstwem w całym wszechświecie! Jeśli jest dla Ciebie zmartwieniem i gryzie Twoją duszę, to dobrze! Przekonanie o grzechu jest działaniem Ducha Świętego w naszym życiu.

To prowadzi nas do dobrej nowiny! Do najlepszej wiadomości, jaką mogę Tobie przekazać. Bóg jest wielce miłosierny i nie zostawił nas bez ratunku.

Bóg posłał na świat swojego jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, aby umarł za nasze grzechy na krzyżu. On wziął na swoje barki cały ciężar jarzma, które na nas ciąży. Twoja wina i hańba mogą być zmazane już dzisiaj, jeśli tylko uwierzysz w Ewangelię Jezusa. Wszystko, co musisz zrobić to zaufać, że to tylko przez Jego mękę i krew, możemy dostąpić przebaczenia grzechów.

Dobra nowina nie kończy się na tym, bo Bóg dał potwierdzenie zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. Jezus Chrystus nie pozostał w grobie. Trzeciego dnia zmartwychwstał i żyje i króluje na wieki. Jezus żyje! Możesz mieć z Nim relację, jeśli tylko przyjdziesz do Niego.

Jeśli jest to dla Ciebie coś nowego, to na pewno masz całą masę pytań i być może nie masz gdzie się zwrócić. Zapraszam do kontaktu. Bardzo chętnie odpowiemy na wszelkie pytania (w miarę możliwości!) i nakierujemy na odpowiedzi w Słowie Bożym. Napisz także, jeśli nie masz Biblii, a chciałbyś ją otrzymać. Z przyjemnością wyślemy Ci kopię za darmo.

Powrót do góry