Księga Rut – Rozdział 1

KSIĘGA RUT, ROZDZIAŁ 1 – „DECYZJA RUT”

Może się wydawać zaskakujące, że osoba, która tak wyraźnie odzwierciedla miłość Boga, jest Moabitką. Jednak jej pełna lojalność wobec izraelskiej rodziny, w którą została przyjęta przez małżeństwo, i jej całkowite oddanie dla opuszczonej teściowej oznacza ją jako prawdziwą córkę Izraela i godnego przodka Dawida.

Zbiór pytań pomocniczych:

wersety 1-5

Elimelech jest napędzany głodem na Moab i ostatecznie tam umiera.
Umiera także dwóch synów Elimelecha i Naomi.

Pytanie 1: Co Elimelech zrobił dla swojej rodziny?

Odpowiedź: Zapewnił opiekę swojej rodzinie, zabierając ze sobą żonę i dzieci.

wersety 6-18

Naomi postanawia wrócić do domu do Betlejem (Betlejem = Dom chleba).Rut i Naomi

Pytanie 1: Czy możesz sobie wyobrazić, ile siły i wiary w Boga miała Noemi, gdy zdecydowała się na tak długą podróż?

Ruth podąża za Naomi.

Pytanie 2: Co było wyjątkowego w postawie Rut?

Odpowiedź: Rut błaga Naomi, by nie próbowała jej zniechęcić i obiecuje, że nigdy nie jej nie opuści (przypomina nam to obietnicę Boga, o której czytamy w 5 Księdze Mojżesza 31:6: „[…] albowiem Pan, Bóg twój, on idzie z tobą, nie odstąpi cię, ani cię opuści.”
Rut przyznaje, jak wielkim i szlachetnym narodem jest Izrael i pragnie zostać jedną z nich, uwielbiać Boga Izraela i uczestniczyć w szczęściu Noemi.

Pytanie 3: Jakimi słowami Rut potwierdza swoje oddanie Noemi?

Odpowiedź: „[…] To mi niech uczyni Pan, i to niech przepuści na mię, że tylko śmierć rozłączy mię z tobą”. (werset 17)

wersety 19-22

Naomi i Ruth przybywają do Betlejem.
Naomi zmienia imię na „Mara”, co oznacza „gorzkie”

Pytanie 1: Jak się czuje Naomi?

Odpowiedź: Zła, zraniona, potraktowana niesprawiedliwie, cierpi.

Podsumowanie:
  • Ruth nakłada na Naomi długotrwałą obietnicę, że nigdy jej nie porzuci. Czy coś nam to przypomina?

–> Nic nie może oddzielić nas od Boga!

„Albowiem pewienem tego, iż ani śmierć, ani żywot, ani Aniołowie, ani księstwa, ani mocarstwa, ani teraźniejsze ani przyszłe rzeczy, Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne insze stworzenie nie będzie nas mogło odłączyć od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie, Panu naszym.” (List do Rzymian 8:38-39)

  • Musimy poddać się temu samemu jarzmu i kontynuować naszą drogę przez życie.

Nauka Jezusa„Weźmijcie jarzmo moje na się, a uczcie się ode mnie, żem Ja cichy i pokornego serca; a znajdziecie odpocznienie duszom waszym; ” ( Ewangelia Mateusza 11:29)

 

 

  • Musimy związać nasze dusze więzią, która nigdy nie złamie naszych postanowień.

Porównaj: „Gdzie umrzesz, tam i ja umrę, i tam pogrzebiona będę. To mi niech uczyni Pan, i to niech przepuści na mię, że tylko śmierć rozłączy mię z tobą.” (Ksiega Ruty 1:17)  z

„Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, a żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus; a to że teraz w ciele żyję, w wierze Syna Bożego żyję, który mię umiłował i wydał samego siebie za mię.” (List do Galacjan 2:20).

 

image_pdfŚciągnij PDFimage_printWydrukuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę