Księga Rut – Rozdział 2

KSIEGA RUT, ROZDZIAŁ 2 – „POD SKRZYDŁAMI BOGA”

Po oddaniu się Bogu Izraela, Rut w rozdziale 2 zaczyna wzrastać w swoim oddaniu dla Boaza. W Rut widzimy postawę i charakter osoby, która podoba się Bogu, a dzięki pokorze i zależności  zaczyna ona rosnąć w łasce. W tym rozdziale pokazano także łaskawą opiekę i ochronę zapewnianą przez Boaza.

Zbiór pytań pomocniczych:

wersety 1-3

Pytanie 1: Co stało się z ludem zamieszkującym Betlejem podczas głodu?

Odpowiedź: Większość ludu, który opuścił Betlejem w celu zamieszkania w Moabie umarł z głodu. Ci, którzy postanowili pozostać w swojej ziemi, zostali pobłogosławieni i nie dotknęła ich klęska głodu.

Pytanie 2: Czy potrafisz rozpoznać  „program pomocy społecznej”, który funkcjonował w Izraelu w tamtych czasach?

Odpowiedź: Ruth zbierała ziarna na polu, które zostały upuszczone przez żniwiarzy. Tradycja ta ma swój początek w 3 Księdze Mojżeszowej (Kapłańskiej inaczej Leviticus) – rozdział 19 wersety 9-10, gdzie nakazano, aby zawsze zostawić trochę ziarna za sobą, aby biedni i potrzebujący mogli przyjść i zebrać szczątki.

Pytanie 3: Czy uważasz, że to Bóg prowadził Rut, aby przybył na pole?

Odpowiedź: Przypatrzmy się wersetowi 3, w którym znajdziemy odpowiedź: ” …i trafiło się…” (Biblia Gdańska), „…a przypadkiem tak się stało” (Biblia Tysiąclecia), „…Zdarzyło się zaś…” (Biblia Warszawska). My chrześcijanie wiemy, ze zarówno przypadek, jak i traf są dziełem Bożym.

wersety 4-7

Pytanie 1: Co możemy powiedzieć o postaci Boaza?

Odpowiedź: Przyjrzyjmy się, jak wita jak swoich pracowników? „Pan z wami.” Jak reagują na niego jego pracownicy? „Niech ci Pan błogosławi”. Widzimy wzajemny szacunek.

Pytanie 2: Na podstawie przeczytanych wersetów, jak Izraelici mogli postrzegać Rut?

Odpowiedź: Była ona dla nich obcokrajowcem, bezinteresowna i pokorna wobec Naomi, pracowita i miała uległą postawę (uprzejmie prośba o pozwolenie zostania na polu).

wersety 8-13

Pytanie 1: W jaki sposób Boaz okazywał Rut swoją przysługę?

Odpowiedź: Powiedział Rut, by trzymała się blisko innych pracowników i zapewnił jej dobrą opiekę oraz ochronę. Zapewnił jej również dostęp do jedzenia.

Pytanie 2: Jak Boaz przywitał się z  Rut?

Odpowiedź: Z życzliwością i słowami zachęty

Pytanie 3: Jakie było podejście Rut do Boaza?

Odpowiedź: Rut jest poddana Boazowi i pada przed nim na kolana. Nie do końca rozumie, dlaczego znalazła łaskę w jego oczach

Pytanie 4: Czy potrafisz odnaleźć w Rut cechy nowo nawróconej osoby?

Odpowiedź: Zaufała Bogu Izraela. Opuściła/porzuciła swój dom. Miała bardzo niskie mniemanie o sobie. Znalazła ochronę pod skrzydłami Boga.

wersety 14-19

Pytanie 1: Jakie były oznaki dalszej dobroci Boaza i błogosławieństwa, które przyszło na Rut?

Odpowiedź: Boaz zaprosił Rut do wspólnego posiłku. Nakazał żniwiarzom, aby upuszczali większą ilość ziarna, by  Rut mogła zebrać jeszcze więcej.

Pytanie 2: Jak się czuła Rut?

Odpowiedź: Wdzięczna? Szczęśliwa? Nie była chciwa – zadbała o to, aby zanieść jedzenie dla Naomi

wersety 20-23

P1: Jaka była odpowiedź Naomi, gdy dowiedziała się o dobroci Boaza?

Odpowiedź: Chwali Boga i błogosławi Boazowi. Zapewne zauważa Boży plan i jak wszystkie rzeczy działają razem dla tych, którzy Mu ufają.

Podsumowanie:

• Nawet w trudnych dla nas sytuacjach Bóg nas wzmacnia, jest przy nas. (Decyzja powrotu do Betlejem).
• Powinniśmy mieć hojne serce, pomagać biednym i upewnić się, że zawsze mamy czym się z nimi podzielić.
• Uczymy się jak wspierać innych: Rut z własnej inicjatywy wyszła na pole, by zapewnić sobie i Naomi pożywienie. Pamietajmy, że musimy działać (!) zamiast siedzieć / czekać / nic nie robić.
• Niewidzialna ręka Boga prowadzi nas do miejsc, do których jesteśmy przeznaczeni.
• Nie zapominajmy, że jesteśmy codziennie obserwowani przez Boga oraz inne osoby – dajmy im przykład.
• Jeśli pozostaniemy wierni Bogu  w trudnych dla nas czasach, On się nami zaopiekuje.
• Powinniśmy wziąć przykład z Rut i dzielić się z innymi Słowem Bożym (tak, jak Rut dzieliła się zebranym ziarnem z Naomi).
• Bóg objawia nam Swój plan stopniowo.

image_pdfŚciągnij PDFimage_printWydrukuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę