Kazanie na Górze (Mt. 5:1-12)

Rozdział piąty ewangelii Mateusza rozpoczyna bardzo istotną część tej biblijnej księgi. Zwróćcie uwagę, że najbliższe 3 rozdziały wszystkie zdania zapisane są czerwoną czcionką. Jest to najdłuższa spisana ciągła wypowiedź Pana Jezusa, potocznie nazywana kazaniem na górze. Wyjątkowość tego fragmentu potęgowana jest faktem, że dla prawdziwego chrześcijanina, każde słowo Jezusa Chrystusa ma nieskończoną wartość i powinno być strzeżone w sercu jak największy skarb.

Co znaczy słowo błogosławić? Przeczytajmy definicję ze słownika polskiego językoznawcy, Witolda Doroszewskiego:

Kogo zatem nazywa Pan Jezus błogosławionymi?

  1. “Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios.” Mt. 5:3

Ubodzy w duchu są wszyscy pokorni, którzy żyją by służyć innym a nie dla siebie i własnych przyjemności i własnej chwały. Ubogimi w duchu nazywa Pan Jezus tych wszystkich, którzy są przekonani o własnej grzeszności i świadomi jak bardzo nie zasługują na Bożą łaskę. “Biada tym, którzy we własnych oczach uchodzą za mądrych i we własnym mniemaniu za rozumnych.” Iz. 5:21

  1. “Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.” Mt. 5:4

Pan Jezus nazywa błogosławionymi tych, którzy smucą się z powodu grzechu i żałują każdego dnia za swoje niedoskonałe uczynki. Dla tych, ciężar grzechu jest dużo ważniejszy niż cokolwiek innego na ziemi. Chodzi o ten smutek według Boga o którym czytaliśmy:

   • “Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje; smutek zaś światowy sprawia śmierć.” 2 Kor. 7:10
   • “Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże.” Ps. 51:19
   • “Ci, którzy siali ze łzami, niech zbierają z radością!” Ps. 126:5
   • “Ponieważ Baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód; i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu.” Obj. 7:17
  1. “Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię.” Mt. 5:5

Cichymi są ci, którzy bez sprzeciwu poddają się Bogu. Osoby ciche mają spokój ducha, nie gniewają się z powodu swoich krzywd. Są szczęśliwi, nawet w tym świecie, bo są blisko Boga.

  1. “Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.” Mt. 5:6

Sprawiedliwość jest źródłem wszyskich błogosławieństw duchowych. Źródłem sprawiedliwości zaś jest Jezus Chrystus.

   • “Ja jestem chlebem żywota; kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie.” J 6:35
   • “Ale ja dzięki sprawiedliwości ujrzę oblicze twoje, kiedy się obudzę, nasycę się widokiem twoim.” Ps. 17:15
  1. “Błogosławieni, miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.” Mt. 5:7

Musimy nie tylko znosić nasze własne cierpienia, ale być gotowymi do pomocy każdemu, kto cierpi. “Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie góruje nad sądem.” Jk. 2:13

  1. “Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.” Mt. 5:8

Nasze serce musi być oczyszczone przez wiarę, zachowane dla Pana Boga. “Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce.” 1 Sm. 16:7

  1. “Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani.” Mt. 5:9

Pokój to nie tylko zaprzeczenie wojny. Pokój to także nie gniewanie się na drugą osobę. Pokój to unikanie kłótni z bratem, z rodzicami, z kolegą, z przyjacielem. Czynić pokój to szukać zgodnego życia w harmonii z innymi ludźmi.

 1. “Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie! Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.” Mt. 5:10-12

Ciężko to przyjąć, bo nasza ludzka natura lubuje się w wygodnym, życiu i cierpienie jest to coś o czym najchętniej byśmy w ogóle nie rozmawiali jeśli nas ono nie dotyczy. Jednak Pan Jezus cierpiał za nas. Tak i my powinniśmy być gotowi cierpieć za innych. Nad światem panuje szatan i nienawidzi niczego co czyste, dobre i pochodzące od Boga. “Nie dziwcie się, bracia, jeżeli was świat nienawidzi.” 1J 3:13 Każdego dnia chrześcijanie na świecie są prześladowani i zabijani dla głoszonej prawdy.

W powyższych wersetach ewangelii znajdujemy charakterystykę prawdziwego naśladowcy Jezusa Chrystusa, czyli chrześcijanina. Ubodzy w duchu, smutni, cisi, łaknący i pragnący sprawiedliwości, miłosierni, czystego serca, pokój czyniący, cierpiący prześladowania. Jakże odmienne cechy od wszystkiego czego uczy nas społeczeństwo i kultura! Jest to niemalże zaprzeczenie tego co ten świat podaje nam jako “wartościowe”.

Obok charakterystyki chrześcijanina, mamy też obietnicę, która powinna podnosić nas na duchu. Ich jest Królestwo Niebios, będą pocieszeni, posiądą ziemię, będą nasyceni, dostąpią miłosierdzia, będą oglądać Boga, będą nazwani synami Bożymi, otrzymają obfitą zapłatę w niebie. Czym jest cierpienie na tym świecie, choćby miało trwać całe nasze doczesne życie. Kilkadziesiąt ludzkich lat na ziemi jest niczym w porównaniu ze szczęściem i radością jakiej dostąpimy w wiecznym życiu po śmierci.

image_pdfŚciągnij PDFimage_printWydrukuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę