Upadek Człowieka (1 Mż. 3:1-24)

“W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz.” 1 Mż 3:19

Kim jest Szatan?

Wąż jest bardzo chytrym zwierzęciem. Zwróćcie uwagę w jaki sposób formułuje pytanie. “Czy rzeczywiście Bóg powiedział?” On doskonale wie, co Bóg powiedział. Celowo zasiewa wątpliwość w głowie kobiety. Poddaje w wątpliwość Słowo Boga. Już na tym etapie kobieta powinna urwać kontakt, zignorować węża. Kim jest ten wąż? Jest przede wszystkim kłamcą. J. 8:42-44

“On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.” J. 8:44b

“Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie.” 1 J 3:8

O tym jaki los czeka węża dowiadujemy się z księgi objawienia św. Jana:

“I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat.” Obj. 20:2. 

“A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków.” Obj 20:10

Pułapka

Odpowiedź kobiety prowadzi do coraz większego uwikłania w utkaną przez węża pułapkę. Wąż staje się jeszcze bardziej bezczelny, jawnie już w tej chwili podważa to, co wcześniej powiedział Bóg:

“Na pewno nie umrzecie” 1 Mż 3:4b

A przecież Pan Bóg powiedział wyraźnie, że konsekwencją zjedzenia owocu z drzewa poznania dobra i zła będzie śmierć:

“Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz.” 1 Mż 2:17

Dodatkowo, składa wąż fałszywą obietnicę. “Otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło.” 1 Mż 3:5b

Czym jest grzech?

Kiedy kobieta zjada owoc i daje go do spróbowania Adamowi, oczy ich otwierają się rzeczywiście, jednak nie tak jak się tego spodziewali. Poznają bolesną różnicę pomiędzy szczęściem stanu czystości, świętości, a żałosnym i bolesnym stanem grzechu, czyli sprzeciwienia się woli Bożej. Historia grzechu i kuszenia jest zawsze taka sama. Pojawia się obiekt kuszenia, potem zamieszanie w umyśle, wygrywa pożądanie. Końcem zaś jest degradacja, niewolnictwo i upadek duszy. O grzechu pisze św. Jakub w ten sposób:

“Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć.” Jk. 1:15

“Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata.” 1 J 2:16

Jak myślicie, jak Adam i Ewa się czuli po zjedzeniu tego owocu? Jedną z pierwszych rzeczy, którą dostrzegają jest to, że są nadzy. Adam i Ewa poznają uczucia wstydu i zażenowania, które towarzyszą każdemu grzechowi. 

Wyrok 

Co robi w tym czasie Pan Bóg? Jest wszechwiedzący, więc wie co się stało. Nie biegnie jednak, nie krzyczy. Pan Bóg jest opanowany, przechadza się. Kiedy Adam i Ewa słyszą szelest przechadzającego się w ogrodzie Pana Boga, próbują się przed nim ukryć. Czy przed Panem Bogiem można się jednak skryć?

Podczas konfrontacji rozpoczyna się typowe zrzucanie winy. Adam oskarża kobietę, kobieta węża. Czy to zachowanie nie jest nam blisko znajome? “To nie moja wina, że…”

Wówczas Pan Bóg wydaje swój wyrok. Zaczyna od źródła grzechu, od węża, który nawet nie dostaje możliwości usprawiedliwienia. Wąż zostaje przeklęty. Interesujący jest werset 15:

“I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę.” 1 Mż 3:15

W czasach starożytnych linie rodowe zapisywane były po potomkach płci męskiej. W tym wersecie jednak mowa jest wyraźnie o potomstwie kobiety, które zdepcze wężowi głowę. Czy wiecie, kto w Nowym Testamencie miał ludzką matkę, ale nie miał ojca na ziemii? Pan Jezus został poczęty z Marii dziewicy, z Ducha Świętego, bez udziału mężczyzny. W pierwszej księdze Biblii, 1440 lat przed narodzeniem Jezusa, jest nam obiecany Wybawiciel!

Następnie wydaje Pan Bóg wyrok na kobietę, zapowiada jej większe bóle związane z rodzeniem dzieci. Na końcu zapada wyrok na Adama. 

Zwróćcie uwagę, że przeklęty zostaje wąż, przeklęta zostaje ziemia z powodu Adama. Jednak sam Adam i kobieta nie zostają przeklęci. Bóg cały czas darzy ich miłością.

W 20-tym wersecie kobieta w końcu dostaje imię! Ewa oznacza “życie”.

Nadzieja

Widzimy, że Pan Bóg nadal się o nas troszczy. Zastępuje ubraniami ze skór marne listki figowe, które miały zakryć nasz wstyd. Tylko Pan Bóg może nas wybawić od uczucia hańby, tylko on jeden może nas wyzwolić z grzechu.

Wygnanie z ogrodu może wydawać się kolejną karą na człowieka. Jest jednak aktem łaski. Pan Bóg chce zapobiec by człowiek nie zjadł owocu z drzewa życia, gdyż wtedy już nigdy człowiek nie mógłby przebywać z Bogiem. Gdyby stał się istotą nieśmiertelną, po poznaniu grzechu i jego konsekwencji, już nigdy nie wyrwałby się z jego uścisku. Wstyd, hańba, grzech towarzyszyłyby przez wszystkie dni naszego życia. Zamiast tego, mamy nadzieję, w postaci obiecanego we wcześniejszym wersecie Wybawiciela.

“Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.” Rz. 6:23

image_pdfŚciągnij PDFimage_printWydrukuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę