Tylko Ty jesteś naszą nadzieją [Modlitwa]

Tylko Ty jesteś naszą nadzieją [Modlitwa]

Boże, Ojcze Wszechmogący, miłosierny i litościwy. Do Ciebie wyciągamy dziś nasze ręce!
Ciebie prosimy o przebaczenie naszych grzechów, abyś zwrócił się ku nam i abyś usłyszał nasze wołanie.
Prosimy Cię, w tych czasach ucisków i trudności, czuwaj nad nami.
Pozwól, abyśmy twardo stali w wierze w naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
Byśmy my mogli zwrócić się do Ciebie, tak jak Ty zwrócony jesteś do nas.
Abyśmy byli utwierdzeni w Twojej miłości i w wierze i w nadzieji,
wiedząc, że przyjście ponowne Pana Jezusa Chrystusa jest bliższe z każdym dniem i z każdą godziną.
Prosimy Cię, chroń nas ode złego. Chroń nas od tej plagi, która jest dookoła nas.
Przede wszystkim chroń nasze dusze, abyśmy nie ulegli wpływowi strachu tego świata.
Oto ten świat próbuje zastraszyć nas ze wszystkich stron, lecz my tylko w Tobie ufać będziemy.
Tylko Ty jesteś naszą nadzieją i tylko Ty jesteś naszym wybawieniem.
Boże miłosierny pozwól nam przychodzić do Twojego Słowa i pozwól nam trwać w prawdzie Twojej.
Pozwól, abyśmy nosili w naszych sercach Twoje świadectwo przymierza, jakie zawarłeś z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem.
Z tego przymierza wiemy, że wszystkie obietnice, jakie dałeś swojemu ludowi, dotyczą też nas.
Dziękujemy Ci za to, za Twoje miłosierdzie.
Dziękujemy, że możemy dzisiaj powierzyć Tobie nasze dusze, nasze serca i nasze życia.
Wiedząc, że Ty Panie powiedziałeś i obiecałeś, że nigdy nas nie opuścisz i nigdy nas nie zostawisz.
Dziękujemy Ci za Twoją wierność.
Dziękujemy, że nie musimy polegać na nas samych, na naszych uczynkach, ani na naszych sercach, które są zatwardziałe grzechem.
Dziękujemy Ci, że to Ty jesteś naszym Zbawicielem, że to Ty posłałeś swojego Jednorodzonego Syna Jezusa Chrystusa
I że wierząc w niego, możemy dostąpić przebaczenia i pojednania z Tobą.
Modlimy się Ojcze w tych trudnych czasach, za Twój Kościół, który odkupiłeś krwią Pana Jezusa.
Prosimy Cię pozwól nam spotykać się, pozwól nam wielbić Cię.
Pozwól nam być światełkiem w tym ciemnym świecie, wskazującym na Chrystusa.
Wiemy, że bramy królestwa ciemności nie przemogą Twojego Kościoła.
Dlatego prosimy Cię, pozwól nam wytrwać i poprowadź nas tam, gdzie chcesz abyśmy byli.
Prowadź nas Panie tam, gdzie chcesz, aby Twoje Słowo było głoszone,
Pozwól nam być solą tej ziemi i w tych ostatnich dniach, pozwól nam zbawić, kogo jeszcze pragniesz zbawić.
Pozwól nam być instrumentem w Twoich rękach, abyśmy służyli sprawiedliwości.
Dziękujemy Ci, że wysłuchujesz naszych modlitw.
W imieniu Jezusa Chrystusa,
AMEN.

image_pdfŚciągnij PDFimage_printWydrukuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę