Proście, a będzie wam dane (Mt. 7:7-12)

Proście, a będzie wam dane (Mt. 7:7-12)

“I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu.” J. 14:13

“Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą.” Mt. 7:7-8 Tak wiele zawarte jest w powyższych słowach naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jest w nich obietnica, że zawsze będziemy wysłuchani. O cokolwiek byśmy prosili naszego Boga, będzie nam dane. Bóg zawsze odpowiada na nasze wezwania. Czy możemy przy tych słowach pozostać bierni wobec modlitwy?

Jeśli będziemy w modlitwie szukać Królestwa Bożego, znajdziemy je. Ta obietnica, powinna dodawać otuchy wszystkim, którzy nie narodzili się jeszcze na nowo. Bóg jest dobry i chce byśmy byli zbawieni! Szukajcie, a znajdziecie.

Jeśli prosimy i nie otrzymujemy o co prosimy, to tylko i wyłącznie dlatego, że źle prosimy. Nie zapominajmy, że Pan Bóg bada wszystkie zakamarki naszych serc i wie doskonale o naszych zamysłach. Prośmy ze szczerymi intencjami, z ufnością, ale uniżenie, mając świadomość własnych braków i nicości wobec Wszechmogącego Stwórcy do którego się zwracamy. “Nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego, że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności.” Jk. 4:2b-3

Prośmy zatem o rzeczy dobre i sprawiedliwe, bo taka jest wola naszego Ojca w niebie. Bóg daje się odnaleźć tym, którzy go z całego serca szukają. “A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, objawię się wam – mówi Pan.” Jer. 29:13-14

Zawsze pamiętajmy o tym aby najpierw szukać Boga. To przez niego jesteśmy stworzeni, przez niego żyjemy i to jemu winni jesteśmy wierną służbę. Modlitwa jest naszym narzędziem komunikacji, w której możemy go prosić o wszystko. Ten cudowny przywilej jest niesamowitym aktem łaski, z którego powinniśmy korzystać jak najczęściej. W ten sposób oddajemy naszemu Ojcu cześć i chwałę.

“Czy jest między wami taki człowiek, który, gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień? Albo, gdy go będzie prosił o rybę, da mu węża? Jeśli tedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą.” Mt. 7:9-11

Jeśli ludzie, którzy są z natury źli, potrafią dawać innym dobre rzeczy, to nasz Ojciec w niebie, który jest światłością, miłością i który jako jedyny jest dobry o ileż więcej dobrych darów nie oszczędzi tym, którzy go proszą? Od Boga pochodzi tylko dobro. “Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości;” Jk. 1:17

“A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; taki bowiem jest zakon i prorocy.” Mt. 7:12

Pan Jezus naucza nas, że cały zakon i prorocy opierają się na dwóch przykazaniach. “Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.” Mt. 22:37-40. Wypełnieniem zakonu jest więc miłość (Rz. 13:10).

image_pdfŚciągnij PDFimage_printWydrukuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót do góry