Arka Noego (1 Mż. 6:9-9:17)

Noe był człowiekiem sprawiedliwym. Żaden człowiek nie jest nigdy usprawiedliwiony ze swoich uczynków. Jak pamiętamy, zbawienie jest tylko i wyłącznie dzięki łasce, przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Podobnie Noe, nie był człowiekiem bez grzechu. Był sprawiedliwy, ponieważ znalazł łaskę u Boga. Był człowiekiem wierzącym w Boże Zbawienie, a wiara ta była mu źródłem sprawiedliwości w oczach Pana Boga.

Pan Bóg widział skażenie ziemi i upadek ludzi. Dlatego postanowił położyć kres wszelkiemu ciału. Możemy sobie tylko wyobrazić zepsucie rodzaju ludzkiego, na które już nawet cierpliwy i miłosierny Bóg nie mógł patrzeć. Dla ludzi starego świata, nie było już żadnego ratunku.

Ponieważ jednak Noe był człowiekiem sprawiedliwym, Pan Bóg podzielił się z nim swoim planem i  polecił mu wybudować arkę i dał konkretne instrukcje jak ją wykonać. Czym jest arka? W dzisiejszych czasach, dzięki historii Noego, arkę kojarzymy jako statek. Jednak znaczenie tego słowa, to skrzynia, która zapewnia ochronę i bezpieczeństwo.

Pan Bóg zawiera z Noem przymierze. Poleca mu zabrać do niej trzech swoich synów, a także żony oraz po parze ze wszystkich zwierząt. Po siedmiu dniach tak jak zostało to obiecane, otwiera się otchłań niebios i przez czterdzieści dni i nocy pada na ziemię deszcz.

Zwróćcie uwagę, że Noe nie biega po całej ziemi szukając zwierząt ze wszystkich gatunków. One same przychodzą do arki, a Noe zgodnie z tym co nakazał mu Pan Bóg, wpuszcza je. Pan Bóg ma najwyższy autorytet i całkowite posłuszeństwo wszelkiego stworzenia.

Kiedy wszyscy “pasażerowie” arki są już na pokładzie, Pan Bóg sam zamyka ją. Wody na zewnątrz wzbierają się, a arka unosi się na jej powierzchni. Ciekawostką jest, że historia o wielkim potopie pojawia się we wszystkich kulturach świata – w mitologii Sumeryjskiej, indyjskiej, a nawet w historii Majów, którzy przecież żyli w zupełnie innej części świata.

“I wyginęło wszelkie ciało poruszające się po ziemi: ptactwo, bydło i dzikie zwierzęta, i wszelkie płazy, pełzające po ziemi, i wszyscy ludzie.” 1 Mż. 7:21

Pan Bóg zgładził wszystkie istoty. 

“… gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest osiem dusz, ocalało przez wodę. Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.” 1P 3:21

Tak jak arka chroniła Noego przed gniewem Bożym, tak samo Pan Jezus chroni tych, którzy w niego wierzą. Jest On naszą arką, ponieważ przez wiarę w niego jesteśmy widziani jako sprawiedliwi w oczach Boga Ojca. Jezus Chrystus jest naszym Zbawieniem, gdyż w nim mamy niezachwianą pewność w dzień sądu. Jego miłość do nas i nasza wiara w niego jest naszą gwarancją życia wiecznego i że kiedy świat będzie poddany zagładzie, my będziemy w nim bezpieczni niczym w arce.

Niech dzisiejszą naukę zamkną słowa z drugiego listu świętego Piotra. 2P 3:3-10

“Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania.” 2P 3:9

image_pdfŚciągnij PDFimage_printWydrukuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę