Profesor Stephen Taylor: Wypadek czy projekt?

Wszyscy zadaliśmy pytanie: „Skąd się tu wzięliśmy?”

Czy Wszechświat czasoprzestrzeni jest wynikiem ogromnej eksplozji sprzed miliardów lat, czy też został zaprojektowany? W co ty szczerze wierzysz?

A co z twoim umysłem i myślami? Czy są wynikiem losowych atomów zderzających się w mózgu? A może jesteś czymś więcej? Czy jesteś tylko wypadkiem, czy twoje ciało i umysł są produktem zaprojektowanym?

Zwykle rozpoznajemy projekt, gdy go widzimy – niezależnie od tego, czy jest to koło, czy zegarek na rękę. Ruch słońca, księżyca i gwiazd zachowuje się jak ogromny zegar, poruszający się według precyzyjnych praw naturalnych. Ten regularny ruch opisujemy innym produktem naszych myśli: matematyką. Biblia podaje więcej informacji: ‘Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię’1. Nie ma lepszego wyjaśnienia porządku i złożoności, które widzimy wokół nas. Za projektem stoi projektant. Zanim istniała materia, istniał Umysł. Głupotą jest wierzyć, że „z niczego powstało wszystko”.

Patrząc przez teleskop, widzimy porządek i precyzję. Patrząc przez mikroskop, widzimy również złożony mikroświat. Najmniejsza na świecie maszyna elektryczna znajduje się w żywych komórkach. Ponad tysiąc razy mniejszy niż szerokość ludzkich włosów, maleńki silnik działa, wytwarzając cząsteczki energii, które zasilają wszystkie żywe stworzenia. Zadziwiające jest to, że silnik komórkowy jest bardziej wydajny niż jakikolwiek silnik wytwarzany przez ludzi. Wypadek czy projekt? Biblia jest jasna: „… jesteśmy misternie i cudownie stworzeni”2

Ponad 2000 lat temu Jezus Chrystus urodził się w sposób nadprzyrodzony z dziewicy. Żył, nie czyniąc nic złego: nigdy nie kłamał, nigdy nie kradł, nigdy nie wypowiedział przekleństwa, nigdy nie miał nieczystej myśli. Powiedział, że był Synem Bożym3. Robił rzeczy, które tylko Bóg może zrobić: nakarmił ponad 5000 ludzi kilkoma kawałkami jedzenia. Kiedy wino skończyło się na weselu, zamienił wodę w więcej wina. Kontrolował naturę, będąc wciąż w stanie szalejącej burzy. Uzdrowił setki różnych chorób i wskrzesił zmarłych. W wieku 33 lat Jezus został fałszywie oskarżony przez władze, aresztowany, wychłostany i ukrzyżowany w publicznej egzekucji. To nie był przypadek, ale było coś przewidywanego w Biblii przed wiekami. Wyjaśniło, że Zbawiciel złożył Siebie jako ofiarę za grzechy innych. Nasze grzechy obraziły Boga i innych ludzi. Na krzyżu Jezus, który był bezgrzeszny, wziął od Boga karę, na którą grzesznicy zasługują. Prorok Izajasz ujął to w następujący sposób: „Pan (Bóg) nałożył na Niego (Jezusa) grzech nas wszystkich”3. Trzy dni po śmierci i pogrzebie Jezus Chrystus powstał z grobu. Moc śmierci została złamana przez Stwórcę. Po zmartwychwstaniu Jezusa setki Go widziały, rozmawiały i spotkały się z Nim przed Jego powrotem do nieba jako Pana. Z powodu tego, co Jezus uczynił, przebaczenie jest teraz oferowane wszystkim za darmo. Życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa są Bożym projektem, abyśmy mogli zostać doprowadzeni do żywej relacji z Bogiem.

Wypadek czy projekt? Otrzymanie tego przebaczenia i nowego życia nie jest przypadkiem, ale czymś, co postanowiliśmy zrobić. Wszystkim, którzy odwracają się od swoich grzechów i ufają Jezusowi, Bóg obiecuje przebaczenie każdego grzechu. Osoba otrzymuje przebaczenie, gdy zaufa Chrystusowi jako naszemu Zbawicielowi: ma życie wieczne. Biblia uczy, że Jezus Chrystus, syn Boga, pewnego dnia powróci z nieba. On jest tym, którego Bóg wyznaczył na Sędziego wszystkich. Biblia uczy, że istnieje kara wieczna dla tych, którzy umierają bez przebaczenia. Nawet czytanie tej ulotki nie jest przypadkiem. Bóg nakazuje wszystkim ludziom na całym świecie, aby odwrócili się od czynienia zła i uwierzyli w swego Syna, Jezusa Chrystusa, jako swego Pana i Zbawiciela. Jak odpowiesz Bogu?

1Genesis 1:1               2Psalm 139:14            3Izajasz 53:6

Stephen Taylor

Profesor Elektrotechniki i Elektroniki

University of Liverpool

Prof. Steve Taylor B.Sc, ACGI, MEng, PhD, C.Eng, FIEE, FInstPhys, DSc, DIC,

profesor elektrotechniki i elektroniki na Uniwersytecie w Liverpoolu, chrześcijanin, kreacjonista, UK Speaker najważniejszej organizacji kreacjonistycznej na świecie Answers in Genesis.

image_pdfŚciągnij PDFimage_printWydrukuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę