Bóg Wszelkiej Pociechy (2 Kor. 1:3-7)

Co powinniśmy zrobić z tym koronawirusem? Czy powinniśmy się zamknąć? Czy powinniśmy się izolować? Czy powinniśmy zamknąć kościół? Jaka powinna być odpowiedź chrześcijanina na otaczające nas zagrożenie? Mam nadzieję, że udzielę dziś odpowiedzi na to pytanie.

Przede wszystkim musimy zrozumieć naturę i jakie jest pochodzenie tego wirusa. Jeśli śledzisz media społecznościowe lub Internet, z pewnością słyszałeś wiele teorii spiskowych. Być może słyszałeś, że wirus powstał w laboratorium biologicznym Wuhan. Może zmutował z nietoperzy. Słyszysz, że może to być broń biologiczna. Są nawet głosy, że został zaprojektowany przez człowieka. Tyle teorii, tyle wiadomości, gdzie się zwrócimy, aby znaleźć prawdę?

Jesteśmy ponownie narodzonymi chrześcijanami. Sięgniemy po Biblię, a Słowo Boże pouczy nas, co mamy robić. Nie będziemy słuchać innych ludzi, nie będziemy śledzić telewizji i mediów, aby znaleźć odpowiedzi, otrzymamy je bezpośrednio od naszego Boga. Nie będziemy nawet słuchać rządu, jeśli to, co nam powiedzą, jest sprzeczne z Pismem Świętym!

Więc wokół nas jest zaraza. Ludzie zarażają się. Ludzie chorują. Ludzie umierają. Wszystko jest bardzo smutne i rozumiem – może być dość przerażające. Ale my trzymamy się obietnic naszego Boga. Pocieszenie i spokój znajdujemy w Jego Słowie.

„Gdyżeście nie wzięli ducha niewoli znowu ku bojaźni” Rz. 8:15

Zaraza. Co to jest koronawirus? Mówię wam wszystkim, to gniew Boży nadchodzący na ziemię. To jest Jego sprawiedliwy sąd na tym niegodziwym świecie. Znajdujemy to w Księdze Kapłańskiej:

„I przywiodę na was miecz, który się sowicie zemści zgwałcenia przymierza; a gdy się zbieżycie do miast waszych, tedy puszczę powietrze morowe między was, a będziecie podani w ręce nieprzyjacielskie.” 3 Mż. 26:25

Bóg przysłał nam koronawirusa. Chwalmy Go za jego sprawiedliwy sąd! Kontynuujmy następny werset:

„A gdy złamię podporę chleba waszego, będą piekły dziesięć niewiast chleb wasz w piecu jednym, i będą wam oddawać chleb wasz pod wagą, i będziecie jeść, a nie najecie się.”. Lew. 26:26

strach przed koronawirusem

Widzisz, jak jest to połączone? Zaraza i głód. Czy byłeś ostatnio w sklepach? Łańcuchy dostaw są zepsute. Półki są puste. Może tak być przez tygodnie, miesiące lub lata. Nadejdzie plaga głodu. Wszystkie rynki finansowe dosłownie się załamały. Gospodarka całego świata jest obecnie wstrzymana. Podpora naszego chleba jest złamana.

W Księdze Ezechiela czytamy: „ona [pisząc o Jeruzalemie] zmieniła moje sądy w niegodziwość”. To my, ludzie! Zmieniliśmy nasze serca, zatwardziliśmy je naszymi grzechami. Zaparliśmy się naszego Stwórcy. Odrzuciliśmy Jego dobroć i Jego przykazania. Nienawidziliśmy porządku rzeczy, które stworzył. Zabijamy dzieci w łonie matki, wystarczy spojrzeć na liczbę aborcji. Mężczyźni są uzależnieni od plugawych pożądliwości, Internet jest zdominowany przez pornografię. Jesteśmy samolubni, jesteśmy chciwi. Świat jest pełen brudów i obrzydliwości.

Boży gniew jest sprawiedliwy i prawdziwy! Powinien wstrząsnąć nami do cna, jeśli nie jesteśmy dzisiaj zbawieni.

„Trzecia część z ciebie morem pomrze i głodem wyginie w pośrodku ciebie, a druga trzecia część od miecza padnie około ciebie, a trzecią ostatnią część na wszystkie strony rozproszę, i miecza dobędę za nimi. A tak się do końca wyleje zapalczywość moja, i natrę popędliwością swoją na nich, i ucieszę się, i doznają, żem Ja Pan, którym to wyrzekł w zapalczywości mojej, gdy wypełnię gniew swój nad nimi.” Ez. 5: 12–13

Jak długo oczekiwałeś, że Wszechmogący Bóg będzie czekał, aby wypełnić Swoje wyroki? Bardzo długo nas cierpiał! Pytam więc, jaka jest twoja odpowiedź? Czy żałowałeś za swoje grzechy? Czy zwróciłeś się już do Niego, prosząc o przebaczenie? Nigdy nie było lepszego czasu niż dzisiaj! Nie zwlekaj. Dzisiaj jest dzień zbawienia, jeśli usłyszysz jego głos.

W ten sposób chrześcijanin reaguje na to, co dzieje się wokół nas dzisiaj. Zwracamy się do naszego Boga i błagamy Go o litość i przebaczenie. Rozdzieramy serca, tak jak Żydzi rozdzierali swoje ubrania, gdy pościli. Nasze serca muszą zostać złamane.

Módlmy się do Niego, abyśmy nadal mogli uratować niektóre dusze w tym niegodziwym świecie. Pobłogosław go za te czasy ucisku, bo teraz możemy otrzymać odpowiedź na nasze modlitwy o przebudzenie. Możemy wreszcie stać się świadkami, jak Duch Boży porusza całe społeczeństwa, dotykając ludzkich serc. Bądźmy narzędziami w Jego potężnych rękach. Bądźmy sługami sprawiedliwości!

Nasz Bóg jest świętym i prawym Sędzią, ale muszę wam także powiedzieć o Nim jeszcze jedną rzecz. On jest Bogiem wszelkiego pocieszenia. Paweł pisze w 2 liście do Koryntów: „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia a Bóg wszelkiej pociechy” 2 Kor. 1:3

Chrześcijanie mają misję tutaj na ziemi. Mamy głosić ewangelię. Mamy głosić królestwo Boże. Będąc pocieszonymi, możemy teraz dzielić i pocieszać wszystkich tych, którzy cierpią z powodu grzechów. Otwórzmy się więc na potrzebujących. Szukajmy okazji, by dzielić się przesłaniem krzyża ze wszystkimi ludźmi w naszych wspólnotach.

Albowiem mamy potężnego i cudownego Boga w naszym Panu Jezusie Chrystusie,

„Który nas cieszy w każdym ucisku naszym, abyśmy i my cieszyć mogli i tych, którzy są w jakimkolwiek ucisku, tąż pociechą, którą my sami pocieszeni bywamy od Boga.„

Oto przesłanie, które mamy dla tego świata. „Gdyż jako w nas obfitują utrapienia Chrystusowe, tak przez Chrystusa obfituje i pociecha nasza.”.

Dlaczego mielibyśmy bać się wirusa? „Boga wysławiać będę dla słowa jego; w Bogu nadzieję będę miał, ani się będę bał, żeby mi co ciało uczynić mogło.” Ps. 56: 4

modlitwa

Nie boję się tego, co się ze mną stanie! Nie powinienem być! Nie wybrałem dnia, aby przybyć na ten świat. Nie mogę zmienić dnia, w którym mam umrzeć! Nie będę się bał, co ciało może mi uczynić, bo mój Bóg panuje!

Ta zaraza jest prawdziwym sprawdzianem dla wszystkich chrześcijan. Modlę się, abyśmy nie byli letnimi (Obj. 3:16). Opieramy się na Słowie Bożym i tym, czego nas uczy. Nie możemy poddać się obawom tego świata.

Czy powinniśmy zamykać kościoły? Broń Boże! Niech drzwi pozostaną otwarte dla wszystkich, którzy będą szukać Boga i Jego miłosierdzia! Zwłaszcza w czasach ucisku należy głosić Słowo Boże. Drzwi kościoła pozostaną otwarte, dopóki nasz Pan Jezus Chrystus nie wróci, aby zabrać nas do domu!

otwarte drzwi kościoła„Otom wystawił przed tobą drzwi otworzone, a żaden nie może ich zamknąć; bo acz masz niewielką moc, przecięś zachował słowo moje i nie zaprzałeś się imienia mego.” Obj. 3: 8

Kiedy Piotr zostaje uwolniony z więzienia przez anioła, otrzymuje następującą instrukcję:

„Idźcież, a stawiwszy się, mówcie do ludu w kościele wszystkie słowa tego żywota.” (Dzieje 5:20)

Gdzie Piotr ma przemawiać? W świątyni! Ten budynek jest przeznaczony do głoszenia Słowa Bożego. To właśnie tam ludzie uciskani będą szukali pocieszenia, które powinniśmy zapewnić poprzez obfitość łaski naszego Chrystusa.

Ludzie mówią nam, aby zamknąć? Pismo Święte mówi nam: „Więcej trzeba słuchać Boga, niż ludzi.” (Dzieje 5:29)

Bracia i siostry, nadchodzi Wielkanoc. To najważniejsze święto dla każdego chrześcijanina. Wspominamy Chrystusa ukrzyżowanego i z radością głosimy pusty grób i zmartwychwstanie w niedzielny poranek. To nie jest czas na zamykanie kościoła, ponieważ mamy najważniejsze przesłanie, które możemy przekazać światu.

Biorąc pod uwagę wszystkie te trudności, z którymi mamy do czynienia, jednego możemy być pewni. Gniew Boga nie dotyczy Jego dzieci. Wiemy, że Chrystus umarł za nas! Nie ma już gniewu Bożego, ponieważ Jezus wziął to wszystko na siebie. On poniósł straszliwą śmierć za Swój kościół, a my jesteśmy Jego ludem.

Zatem bez względu na to, co stanie się z nami, chrześcijanami, znajdujemy pociechę w Słowie Bożym. Pamiętamy również, że to pocieszenie jest nam dane, abyśmy mogli pocieszać wszystkich cierpiących. Upewnijmy się, że nasza miłość jest skierowana na zewnątrz do tego świata. Szczególnie w tych czasach.

A Bogu, naszemu Ojcu, niech będzie chwała na wieki wieków dla Jego wiecznego miłosierdzia! Niech Jego łaska płynie dzisiaj obficie do was wszystkich. AMEN!

Artykuł dostępny również do pobrania w wersji angielskiej.

image_pdfŚciągnij PDFimage_printWydrukuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę