Co się wam zda o Chrystusie? Czyim jest synem?

„Co się wam zda o Chrystusie? Czyim jest synem?” Ew. Mateusza 22:42

W dzisiejszym naszym fragmencie role się trochę odwracają, zazwyczaj to Faryzeusze zadawali Panu Jezusowi różne pytania, by Mu zaszkodzić. Tym razem to Jezus zadaje im pytanie “Co się wam zda o Chrystusie? Czyim jest synem?”

Jak to, czyim synem jest Mesjasz? Wszyscy to wiedzą. Wszyscy wiedzą, że Mesjasz jest synem Dawida, będzie pochodził z linii Dawida. Oczywiście mieli na myśli pochodzenie cielesne, że Chrystus będzie z rodu Dawida i będzie wyłącznie człowiekiem. To była powszechna wiedza w Izraelu. Kiedy Pan Jezus się pojawił i zaczął być kojarzony z osobą Mesjasza, to wielokrotnie zwracano się do niego mesjańskim tytułem „Syn Dawida”. Czytamy o tym w Ewangelii Mateusza. 9,27 „szli za nim dwaj ślepi, wołając i mówiąc: Synu Dawidowy! Zmiłuj się nad nami.” lub w Ewangelii Mateusza, 15,22 kobieta kananejska tak wołała „Zmiłuj się nademną Panie, synu Dawidowy! córka moja ciężko bywa od dyjabła dręczona”.

Faryzeusze odpowiadają, że Mesjasz będzie synem Dawida. I oczywiście to prawda, ale nie była to cała prawda. Po ich odpowiedzi Pan zadaje im pytanie, że skoro Mesjasz jest wyłącznie synem Dawida, to dlaczego sam Dawid z natchnienia Ducha Św. w Psalmie 110 nazywa Mesjasza Panem? Czy Dawid zwracałby się, do swojego syna tytułując go „Panie”. Oczywiście, ze nie. Mesjasz musi być kimś więcej niż synem wyłącznie Dawida. Mesjasz jest Panem, Panem któremu cześć oddaje sam wielki Król Dawid. Dawid nazywa Chrystusa swoim Panem. Mesjasz jest godny czci, jest synem Dawida, ale także synem Boga, jest Bogiem.

Tetragrammaton (z punktami samogłoskowymi dla Adonai) na pulpicie debaty Uniwersytetu Wittenberga

W Psalmie 110 Dawid zwracał się do Mesjasza jak do samego Boga. Do Boga zwracał się „Panie” ale też tego samego tytułu wywyższającego „Panie” użył w stosunku do Mesjasza. Wprawdzie możemy się doszukiwać, rozróżnienia w Biblii Hebrajskiej: pierwszy zwrot to JHWH- Jahwe a drugi to Adonay – Pan, jednakże zgodnie z żydowską tradycją „JHWH” zastąpione jest słowem Adonai, co oznacza „Pan”. Panem jest Bóg, ale Panem Jest również Chrystus.

Bóg Izraela powiedział do Mesjasza „Siądź po prawicy mojej, dokąd nie położę nieprzyjaciół twoich podnóżkiem nóg Twoich”. Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu zasiadł po prawicy Boga i sprawuje władzę wraz ze swoim Ojcem i na równi ze swoim Ojcem. Bóg wywyższył Go i dał Mu imię, które jest ponad wszelkie Imię.
Pan Jezus pochodził z linii Dawida, ma ludzkie pochodzenie i jest w pełni człowiekiem jak powiedział o Jezusie apostoł Paweł  „Człowiek Chrystus Jezus” (1 Tym 2.5)

Pan Jezus jest też Bogiem, tym dla którego i przez którego wszystko zostało stworzone, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko dla Niego i przez Niego. On również dzisiaj wszystko podtrzymuje, cały nasz świat Słowem swojej mocy.

image_pdfŚciągnij PDFimage_printWydrukuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę