A grzechów ich nie wspomnę więcej (Jeremiasz 31:31-34)

A grzechów ich nie wspomnę więcej (Jeremiasz 31:31-34)

Fragment, który dziś czytamy, zaczyna się od słów: „Oto dni idą, mówi Pan”. Za każdym razem, gdy Biblia mówi „oto”, lepiej zwróćmy szczególną uwagę na to, co nastąpi później. Możemy to nazwać sposobem Boga na przykucie naszej uwagi i podkreślenie znaczenia słów, które następują. Mówi: „dni idą”. Oznacza to, że jest to proroctwo, które w czasie, gdy to zostało napisane, miało się jeszcze wypełnić (606 pne). Prorok Jeremiasz umieszcza słowa: „mówi Pan” – celem tego jest upewnienie się, że czytelnik weźmie wersety takimi, jakimi są: słowa wychodzące bezpośrednio od Boga.

Dowiadujemy się, że Bóg obiecuje zawrzeć nowe przymierze: „Uczynię z domem Izraelskim i z domem Judzkim przymierze nowe.” To właśnie analizujemy dzisiaj: dowiemy się, czym jest nowe przymierze i co oznacza dla nas. Ale zanim zaczniemy mówić o tym nowym przymierzu, musimy zrozumieć, czym było stare przymierze.

Bóg chce, abyśmy widzieli i wiedzieli, że nowe przymierze jest rzeczywiście czymś bardzo nowym. Wyjaśnienie znajdujemy w następnym wersecie:

„Nie takie przymierze, jakiem uczynił z ojcami ich w on dzień, któregom ich ujął za rękę ich, abym ich przywiódł z ziemi Egipskiej.”

Mojżesz przymierzeStare przymierze zawarte w dniu, w którym Bóg wyprowadził swój lud z ziemi egipskiej, zostało zawarte przez Mojżesza na górze Synaj. Bóg dał prawo ludowi Izraela. Było to przymierze obietnicy: przestrzegaj prawa Bożego, a otrzymasz błogosławieństwo Boże. Wymagało uczynków ludzi, wierności i posłuszeństwa prawu.

Pamiętajmy, że to nie Bóg zerwał stare przymierze a ludzie:

„Albowiem oni przymierze moje wzruszyli, chociażem Ja był małżonkiem ich, mówi Pan.”

Bóg jest wierny, a Boże obietnice pozostają niezmienione. Oznacza to, że jeśli możesz doskonale przestrzegać prawa Bożego, otrzymasz życie wieczne w niebie. Jeśli będziesz w stanie przestrzegać wszystkich przykazań, otrzymasz Boże błogosławieństwo. Ale rzeczywistość ludzkiego serca jest taka, że ​​absolutnie nikt z nas nie może pozostać wiernym przykazaniom Bożym nawet przez minutę lub sekundę. Celem starego przymierza było nauczenie nas o grzechu i szukanie obietnicy Bożej łaski. Została stworzona także dla nas, abyśmy nauczyli się, że nie możemy być zbawieni przez prawo i aby otworzyć jedyną drogę dla nas, ludzi, którą moglibyśmy przyjść do Boga.

Czym więc jest to nowe przymierze? W wersecie 33 czytamy:

„Ale to jest przymierze, które postanowię z domem Izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Dam zakon mój do wnętrzności ich, a na sercu ich napiszę go, i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim.”

Ludzie próbowali przyjść do Boga, stosując prawo – poprzez poddanie się i posłuszeństwo prawu. Prawo było czymś zewnętrznym, prawie jak ciężar do noszenia. Ale w nowym przymierzu Bóg obiecuje coś wspaniałego. Mówi, że włoży je do wnętrzności i zapisze na ludzkich sercach. Staje się ono integralną częścią nowego serca, które jest dane wszystkim wierzącym w ewangelię. Tak, ewangelia to nowe przymierze, które zostało zawarte przez naszego Pana Jezusa Chrystusa i zostało potwierdzone Jego krwią wylaną na krzyżu za nasze grzechy.

Prawo jest teraz w nas. To dobre sumienie, które daje nam Bóg, pozwala nam wiedzieć, co jest dobre, a co złe. Możemy również poznać, jaka jest wola Boża względem nas. A ponieważ nie jesteśmy już za zasłoną prawa i grzechu, Bóg nie jest ukryty przed naszymi oczami. On jest naszym Bogiem, tak jak obiecał:

„I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim.”

To, o czym przeczytaliśmy w 31 wersecie: „Oto dni idą” wypełniło się na górze Kalwarii, kiedy Jezus

 Chrystus umarł za grzechy świata, gdy zawołał na krzyżu „Wykonało się” – w tej chwili nowe przymierze zostało zawarte. Jest dostępna dla wszystkich, którzy pokutują i zwracają się do Niego z wiarą i ufnością.

Pamiętajmy, że Bóg jest wielki i miłosierny! Stare przymierze było przymierzem uczynków. Wymagało od ludzi przestrzegania prawa. Ale nowe przymierze jest przymierzem łaski. „Albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, dar to Boży jest. ”(Ef 2: 8). Jesteśmy zbawieni dzięki wierze w ewangelię i zaufaniu Jezusowi Chrystusowi.

„I nie będzie więcej uczył żaden bliźniego swego, i żaden brata swego, mówiąc: Poznajcie Pana; bo mię oni wszyscy poznają, od najmniejszego z nich aż do największego z nich, mówi Pan.”

Najmniejszy z nich powinien znać Pana. Co to znaczy? Te słowa mówią o chwili, w której rodzisz się ponownie. Wtedy otrzymujesz Ducha Świętego. Jest to moment, w którym uwierzysz, że ewangelia jest prawdą i że Jezus Chrystus naprawdę jest Synem Bożym, który umarł za twoje grzechy i zmartwychwstał trzeciego dnia. W tejże chwili znasz Pana. Poznałeś Jezusa i możesz teraz domagać się zbawienia. Możesz Go jeszcze nie znać go zbyt dobrze, w rzeczywistości poznasz go tylko na tyle, na ile pozwoli Ci się odkryć. Ale wiedz, że znasz Go, jeśli w Niego wierzysz.

Jeśli jesteś chrześcijaninem, nikt nie musi Cię uczyć. Nie potrzebujesz innego człowieka jako nauczyciela, który będzie Cię prowadził i uczył o Bogu. Wszystko, czego potrzebujesz, to twoja Święta Biblia i Duch Święty, który jest w Tobie. On nauczy Cię i pokaże Ci wszystko. Bóg chce się objawić wszystkim, którzy Go pilnie szukają. Apostoł Jan pisze w swoim pierwszym liście:

„Ale wy macie pomazanie od onego Świętego i wiecie wszystko.

Nie pisałem wam, przeto żeście prawdy nie znali, ale że ją znacie, a iż wszelkie kłamstwo nie jest z prawdy.” 1 J. 2: 20-21.

Znasz Boga przez Ducha Świętego, który w Tobie mieszka, jest zadatkiem Twojego zbawienia, pieczęcią Bożą. „Lecz pocieszyciel on, Duch Święty, którego pośle Ojciec w imieniu mojem, onci was nauczy wszystkiego, i przypomni wam wszystko, comkolwiek wam powiedział.” J. 14:26

Obietnica nowego przymierza sięga aż do spektakularnego crescendo: „Bo miłościw będę nieprawościom ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej.” Powód, dla którego możemy teraz poznać Pana, jest następujący: Bóg przebaczył nam grzechy. Sprawiedliwość Boża jest wypełniona. Gniew Boży zniknął w cierpieniu i śmierci Pana Jezusa Chrystusa.

Jezus krzyż„A grzechów ich nie wspomnę więcej.” Słowa te skierowane są do wierzących! Ta wspaniała obietnica, że ​​wszystkie Twoje grzechy popełnione w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości są przebaczone! Zostaliście oczyszczeni krwią Chrystusa. Możecie otrzymać wszystkie błogosławieństwa, które Bóg obiecał ludowi Izraela, wszystkie obietnice dane przez Słowo Boże należą teraz do Was. Jakże nie można się radować tak wspaniałym zbawieniem, które Bóg przygotował dla swojego ludu!

Jedyne, czego Bóg wymaga od nas, abyśmy stali się uczestnikami nowego przymierza, to abyśmy przyszli do Niego i wyznali nasze grzechy. Dlatego wzywam Was dzisiaj, pokutujcie i zwróćcie się do Chrystusa. Jak unikniesz gniewu Bożego, jeśli nie znajdziesz siebie w Jezusie? Dlaczego miałbyś odrzucić tak wspaniałe zbawienie przygotowane dla Ciebie przez Boga? Przyjdź do Niego już dzisiaj, bo wszystko jest skończone i gotowe.

image_pdfŚciągnij PDFimage_printWydrukuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę