Zapowiedź Jana Chrzciciela (Łk. 1:5 -25)

“On to pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy.” Łk. 1:17

Aby dowiedzieć się czym jest chrzest i poznać historię chrztu Pana Jezusa, musimy zacząć od poznania Jana Chrzciciela. Dlatego motyw chrztu będzie nam towarzyszył przez najbliższe kilka tygodni. Słyszeliście o człowieku, który nazywał się Jan Chrzciciel i chrzcił ludzi w rzece Jordan. Dzisiaj dowiemy się o niezwykłych okolicznościach w jakich przyszedł on na świat.

“Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw Pańskich.” Łk. 1:6

Jan Chrzciciel był synem kapłana Zachariasza i jego żony Elżbiety. Jak czytamy, byli oni oboje ludźmi sędziwymi, sprawiedliwymi wobec Boga. Co to znaczy, że ktoś jest sprawiedliwy? Nie oznacza to, że jest bez grzechu. Grzech mają wszyscy urodzeni w ludzkim ciele, oprócz Jednego. Bycie sprawiedliwym to prowadzenie życia, które podoba się Bogu. Osoba sprawiedliwa, zanim coś powie lub zrobi, najpierw stara się zadać sobie pytanie, czy to będzie się podobało Bogu. Jeżeli zrobi źle, przeprosi Boga i stara się nie popełnić tego samego ponownie. „Sprawiedliwy z wiary żyć będzie.” Hbr. 10:38

Tak powiedział anioł do Zachariasza: “Nie bój się Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa twoja, i żona twoja, Elżbieta, urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan.” Z wcześniejszych wersetów wiemy, że Zachariasz i Elżbieta byli ludźmi w podeszłym wieku, a Elżbieta niepłodna. Anioł prawdopodobnie odnosi się tu do modlitwy Zachariasza z dużo wcześniejszych lat, kiedy jeszcze był młodym mężczyzną. Zarówno Zachariasz, jak i Elżbieta, już dawno stracili nadzieję na potomka. W tych wersetach znajdujemy potwierdzenie dwóch rzeczy: 1) Bóg zawsze odpowiada na nasze prośby i modlitwy, w swoim czasie; 2) dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych.

Anioł przepowiada też, że syn Zachariasza będzie miał szczególne zadanie.

“I będziesz miał radość i wesele, i wielu z jego narodzenia radować się będzie. Będzie bowiem wielki przed Panem; i wina i napoju mocnego pić nie będzie, a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej. Wielu też spośród synów izraelskich nawróci do Pana, Boga ich. On to pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy.” Łk. 1:14-17

Rolą Jana Chrzciciela było nawrócenie ludu do Boga i przygotowanie go na przyjście Mesjasza (Zbawiciela).

“Przygotujcie na pustyni drogę Pańską, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego! Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i pagórek obniżone; co nierówne, niech będzie wyrównane, a strome zbocza niech się staną doliną!” Iz. 40:3-4

Powyższy werset jest proroctwem zapowiadającym, że zanim pojawi się na świecie Bóg Zbawiciel, przed nim będzie prorok, który będzie nawracać ludzi do Boga. Tym prorokiem był właśnie Jan Chrzciciel. W szczególności, czytamy tu o odwróceniu od grzechu i upamiętaniu ku sprawiedliwemu życiu. Jeśli chcemy znaleźć łaskę Boga, powinniśmy prowadzić życie skromne, ciche i sprawiedliwe.

image_pdfŚciągnij PDFimage_printWydrukuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę