Prawo Boże – Wprowadzenie (5 Mż. 5:1-22)

“Błogosławieni ci, którzy żyją nienagannie, którzy postępują według zakonu Pana!” Ps. 119:1

Podczas najbliższych spotkań będziemy rozmawiać i poznawać Boże prawo, czyli zakon. Prawo nadane przez Boga jest ponad wszelkim innym prawem. Najważniejszym prawem jest prawo moralne. To prawo moralne jest nam objawione jako dziesięć przykazań, powszechnie nazywanych dekalogiem. Dekalog dany nam został przez samego Boga, który własnoręcznie, Bożym palcem, wypisał je na dwóch kamiennych tablicach.

Co możemy powiedzieć o zakonie?

  • Prawo Boże jest perfekcyjne. Jest doskonałe, bo sam Bóg jest doskonały. Cały świat jest i będzie sądzony przez to właśnie prawo. 
  • Prawo Boże jest święte. 

“Tak więc zakon jest święty i przykazanie jest święte i sprawiedliwe, i dobre.” Rz. 7:12

  • Prawo Boże jest niezmienne i trwa wiecznie. Nie zmienia się, tak jak i Bóg się nie zmienia. 

“Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki.” Hbr. 13:8  

“Zaiste ja, Pan, nie zmieniam się, lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba.” Mal. 3:6

  • Prawo Boże jest dobre. Nie jest ono czymś uciążliwym. 

“Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe.” 1 J. 5:3 

  • Prawo Boże jest błogosławieństwem. Bez przykazań Bożych nie wiedzielibyśmy jak osądzać. Dziesięć przykazań jest wiecznym prawem moralnym. Jest ono sztywną, nieprzerywalną granicą pomiędzy tym co dobre, a tym co złe. Wszystkie przykazania są nam dane dla naszego dobra.

Bojaźń przed Bogiem okazujemy starając się postępować według zakonu. W ten sposób okazujemy miłość Panu Jezusowi, jeśli nosimy jego przykazania w naszych sercach i przestrzegamy ich. 

“Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje; A kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i Ja miłować go będę, i objawię mu samego siebie.” J. 14:21. 

Jakże cudowne potwierdzenie obietnicy błogosławieństwa dla wszystkich sprawiedliwych znajdujemy w tych słowach Pana Jezusa.

Najdłuższy Psalm i jednocześnie najdłuższy rozdział w całej Biblii, psalm 119 jest pełen zachwytu nad cudownością i doskonałością Bożego Zakonu. W psalmie tym oddana jest tęsknota i zaufanie do Bożego prawa przekazanego nam w Jego Słowie. “Z całego serca szukam ciebie, nie daj mi zboczyć od przykazań twoich!” Ps. 119:10

Bez poznania Bożego prawa nie sposób jest zrozumieć Bożej sprawiedliwości, do której szukania woła nas ewangelia. Pan Jezus naucza nas: 

“Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane.” Mt. 6:33 

Bóg jest sprawiedliwym wiekuistym sędziom a przez swoją łaskę i Słowo, które nam objawił, pozwala nam poznać i osądzać co jest dobre a co złe. Przestrzeganie przykazań jest obowiązkiem każdego chrześcijanina. Jednak pamiętajmy, że z zakonu nikt nie jest usprawiedliwiony. Nie jesteśmy w stanie wypełnić zakonu. Na nasze zbawienie nie możemy zapracować. Boże prawo pokazuje nam nie tylko jak powinniśmy postępować, ale przede wszystkim jak bardzo potrzebujemy Zbawiciela i jego łaski.

Jakże cudowna jest ta łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którą jesteśmy zbawieni. Jak wielkie miłosierdzie Boga, który tą łaską chętnie obdarza swoje dzieci i nie tylko je. Zdrój zbawienia dostępny jest dla wszystkich, którzy uwierzą, że Jezus jest Chrystusem. Uczmy się prawa Bożego, gdyż jest ono naszym drogowskazem do niego. 

Ojcze Wszechmogący, modlimy się aby Twoje Słowo i Twoje wieczne prawo przekonało nas o naszej grzeszności, by przyprowadziło nas dzisiaj pod krzyż naszego Pana, aby dane nam było poznać jak drogo jesteśmy odkupieni krwią Jezusa Chrystusa.

image_pdfŚciągnij PDFimage_printWydrukuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę