Ojcze nasz (Mt. 6:9-13)

“Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich.”  Łk. 11:1

Ojcze nasz to najważniejsza modlitwa, którą zna każdy chrześcijanin. Nauczył nas jej sam Pan Jezus. Spróbujemy dzisiaj omówić jej słowa, abyśmy zrozumieli o co się modlimy.

“Ojcze nasz” – Co oznacza to, że zwracamy się do Boga Ojcze? Czyim Ojcem jest?

“Któryś jest w niebie” – Gdzie jest nasz Bóg Ojciec? Ten fragment modlitwy jest jak adres na kopercie. Nie chcemy zostawić żadnego cienia wątpliwości, że o wysłuchanie prosimy naszego Stwórcę, tego który znajduje się w niebiosach. Dlaczego jest to ważne?

“Święć się imię Twoje” – Jak na imię ma Bóg? Co to znaczy, że ma się ono święcić? Imię Pana jest dla nas tak ważne, że nie możemy go znieważać.

Największym grzechem, jedynym, który jest niewybaczalny jest obrażenie i znieważenie Boga. Dowiadujemy się tego z ewangelii Mateusza, w której czytamy:

Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw Duchowi nie będzie odpuszczone.” Mt. 12:31

“Przyjdź Królestwo Twoje” – O jakim królestwie jest tu mowa? Czym jest Królestwo Boże? W jaki sposób może do nas przyjść? Królestwem Bożym jest Kościół Jezusa Chrystusa. Wszyscy ludzie, którzy wierzą, że On jest Zbawcą, są w tym Królestwie. Bycie w Królestwie zapewnia nam to, że będziemy żyć wiecznie i po śmierci znajdziemy się w niebie razem z naszym Bogiem.

“Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.” Obj. 21:3-4

“Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemii.” – Wola Boga dzieje się i tak, bo jest Bogiem. O co więc prosimy? Chcemy, żeby Bóg nauczył nas, jak mamy Jego wolę wypełniać. Chcemy być całkowicie podlegli Jego woli.

“Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.” – Co jest naszym chlebem powszednim? Czy możemy żyć bez jedzenia? Bez picia? Bez odzieży? Bóg nasz wie o tych rzeczach, których potrzebujemy i da je nam.

Sam Pan Jezus uczy nas tak:

“Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: Czym będziemy się przyodziewać? Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia.” Mt. 6:31-34

Oczywiście prosimy o te podstawowe rzeczy materialne, ale przede wszystkim o inny chleb. Co jest chlebem żywota?

“Albowiem chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje i daje światu żywot.” J 6:32

“Ja jestem chlebem żywota, kto do mnie przychodzi nigdy łaknąć nie będzie, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.” J 6:33

Naszym chlebem powszednim jest Słowo Boże i modlitwa.

“Odpuść nam winy nasze, “ – Jakie winy? Czym jest grzech? Grzech jest każdym wystąpieniem przeciwko Bożej woli. Czy jest człowiek bez grzechu? Był tylko jeden. Każdy z nas grzeszy każdego dnia, myślami, mową, uczynkami. Kajamy się przed Bogiem i prosimy go o odpuszczenie nam grzechu, o wyrwanie nas z jego uścisku. A jak te grzechy może nam Bóg odpuścić? Co sprawia, że zostajemy usprawiedliwieni? Nieopisana Boża łaska, krew Chrystusa na krzyżu Golgoty przelana, za nasze winy. Grzech zmazany śmiercią Jezusa, aby każdy kto w niego wierzy nie zginął, ale miał żywot wieczny.

“Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.” – Komu mamy odpuścić winy? Kto jest naszym winowajcom? Nowy Testament uczy nas, żebyśmy nie gniewali się na nikogo kto nam wyrządził krzywdę. Mało tego, Jezus chce abyśmy swoich wrogów kochali. I tak zachowuje się prawdziwy chrześcijanin.

“I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.” – Co znaczy słowo wódź? Oznacza ono “prowadzić”. Bóg nas nie kusi, kusi nas Szatan. Prosimy Boga, by prowadził nas w życiu takimi ścieżkami, gdzie zło i pokusy nie będą większe niż nasza zdolność ich przezwyciężania. Abyśmy nie byli wydani na potępienie złego, ale od niego wybawieni.

“Albowiem Twoje jest Królestwo, I moc, i chwała. Na wieki wieków.” – w tej części oddajemy Bogu, naszemu Stwórcy należną mu cześć i chwałę (tak zwana doksologia). Jest to sposób podziękowania za to, że przyjął nas do swojego Królestwa i za Jego ojcowską miłość.

“AMEN” – Czemu każdą modlitwę kończymy tym słowem? Co ono oznacza? Podkreśla ono wypowiedziane słowa modlitwy, jako prawdziwe i skierowane do Boga. To taka kropka na końcu, trochę jak przycisk “Wyślij” w mailu. Bezpośrednie tłumaczenie to “Zaprawdę”, “Prawdziwie”.

image_pdfŚciągnij PDFimage_printWydrukuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę