Nie będziesz miał innych bogów obok mnie (2 Mż. 20:2-3)

„Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.”

Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Przykazanie to jest wieczne. Cóż zatem znaczy, że mamy nie mieć innych bogów obok mnie? Uznajemy Jezusa Chrystusa jako Pana naszego życia, naszej osoby, i wielbimy tylko Boga Wszechmogącego, który przez niego się objawił jako Syn Boży.

Inni bogowie, pisani małą literą, to wszystkie rzeczy, które odciągają naszą uwagę od Pana Boga. Wszystko co staje się dla nas ważniejsze niż Pan, jest zagrożeniem. Szczególnie w dzisiejszych czasach, ludzie mogą mieć czego tylko zapragną. Tak ważne jest, aby nasze serce było we właściwym miejscu. “Albowiem gdzie jest skarb twój – tam będzie i serce twoje.” Mt. 6:21 Przestrzeganie tego bardzo ważnego przykazania jest wołaniem, abyśmy byli “w tym świecie”, lecz nie “z tego świata”. 

Bogami, przed którymi przestrzega nas to przykazanie może stać się dla nas wszystko. Sława i kariera, pieniądze. Uzależnienia – narkotyki, alkohol, seks. Rozwiązłość seksualna. Rozpustne życie pełne fizycznych uciech. Rozrywka wszelkiego rodzaju. Muzyka też może stać się naszym bałwanem. Czasami bogami stają się rzeczy z pozoru bardzo niewinne. Może mamy monetę na szczęście, albo inny amulet. Taka niewinna wiara w cudowną moc przedmiotów idealizuje je i odsuwa od naszego prawdziwego, żywego Boga.

To nie znaczy że wszystkie te rzeczy są z założenia złe. Niektóre owszem. Musimy umieć panować nad pożądliwościami ciała. Nie chodzi tu o umartwianie ciała, lecz jego ujarzmienie. Mamy być prowadzeni Duchem Bożym. “Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi.” Rz. 8:14. Skąd jednak wiemy, że jesteśmy prowadzeni Duchem Bożym?

Czy wyprowadzenie Izraelitów z ziemi egipskiej to tylko historyczne wydarzenie? Jeśli naszą nadzieję i ufność i wiarę pokładamy w Jezusie Chrystusie i w nim mamy nasze zbawienie, to my także jesteśmy wyprowadzani z niewoli grzechu. Wspaniały i dobry Bóg daje wszystkim swoim dzieciom swojego Ducha Świętego, byśmy byli przez niego prowadzeni. Jesteśmy przyobleczeni mocą z wysokości, która pozwala nam kroczyć drogą światłości i pokonywać pożądliwości tego świata. Jeśli tylko przyjmujemy ewangelię tak jak została nam przekazana, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechu. Jeśli w niego wierzymy i znamy go jako naszego osobistego Zbawiciela. 

Przykazanie te jest wyjątkowo ważne dla nas. Nieprzestrzeganie go wiąże się bowiem z bardzo poważnymi konsekwencjami. Oddawanie czci i chwały jakimkolwiek innym bogom, prowadzi do zguby naszej duszy jeśli w porę się nie upamiętamy i nie nawrócimy do prawdziwego Boga. 

“I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy; dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą, ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.” Rz. 1:23-25

image_pdfŚciągnij PDFimage_printWydrukuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę