Najwyższy Kapłan (Hbr. 4:14-16)

„Przetoż mając najwyższego kapłana wielkiego, który przeniknął niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmyż się tego wyznania.” Hbr. 4:14

Kilka rzeczy wynika z tych 3 wersetów, ale ile i jakie bogactwo treści. 

Po pierwsze, dowiadujemy się, kim jest dla chrześcijan Jezus. Przede wszystkim jest najwyższym kapłanem. Co to oznacza? Jest On jedyną osobą, która pośredniczy między nami a Bogiem Ojcem. Tylko Jezus. Tylko przez Niego przychodzimy do Ojca.

Po drugie, dowiadujemy się, że przeniknął niebiosa. Jezus żyje. Jezus zmartwychwstał. Jezus został wzięty do nieba. Stamtąd króluje – przeniknął niebiosa.

We wszystkim, z czym był na ziemi, gdzie był kuszony, ale nie zgrzeszył. Dlatego swoją krwią mógł odkupić nas, grzeszników.

Po trzecie, Jezus jest Synem Bożym. Jako Syn Boży jest tożsamy ze swoim Ojcem, jako jedność. Tutaj Paweł wzywa nas do trzymania się tego wyznania i tej wiary.

“Albowiem nie mamy najwyższego kapłana, który by nie mógł z nami cierpieć krewkości naszych, lecz skuszonego we wszystkiem na podobieństwo nas, oprócz grzechu.” Hbr. 4:15 

Ten najwyższy kapłan może cierpieć ze wszystkimi, we wszystkim, przez cokolwiek byśmy tutaj przechodzili na ziemi. Czy to pokuszenie, czy to cierpienie, czy prześladowanie, czy cokolwiek nas w życiu spotyka, możemy mieć tę pewność, że Jezus był w tym samym przed nami. Oprócz grzechu! I dlatego On jest naszą najpewniejszą i najlepszą ucieczką, bo On już tego wszystkiego doświadczył i przetorował nam drogę.

“Przystąpmyż tedy z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i łaskę znaleźli ku pomocy czasu przygodnego.” Hbr. 4:16

W wersecie tym znajdujemy wezwanie, byśmy przystąpili z ufnością do tronu łaski, mając świadomość tych wszystkich rzeczy, o których się dowiedzieliśmy przed chwilą. U Niego znajdujemy i miłosierdzie i łaskę, do pomocy czasu przygodnego. Oznacza to, że cokolwiek potrzebujemy, w pierwszej kolejności idziemy do naszego najwyższego kapłana, do Pana Jezusa.

Błogosławiony niech będzie Jezus Chrystus, a imię Jego wywyższone na wieki wieków!

 

image_pdfŚciągnij PDFimage_printWydrukuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę