Modlitwa (Mt. 6:5-8)

“Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego, iż jeżeli prosimy o coś według jego woli, wysłuchuje nas.” 1 J. 5:13

Modlitwa jest naszą najpotężniejszą bronią w życiu. Warto ćwiczyć jak się nią posługiwać, byśmy tę umiejętność opanowali biegle. Starajcie się modlić każdego dnia, by wasza relacja z Ojcem była personalna. Pan Bóg wysłuchuje wszystkich modlitw i odpowiada na nie.

“A gdy mnie będziecie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was.” Jer. 29:12

“Gdy będziesz się do niego modlił, wysłucha cię, i swoje śluby spełnisz.” Job 22:27

Dzisiejsza ewangelia nie mówi, że mamy się modlić tylko w zamknięciu. Pan Jezus uczy nas, że mamy nie modlić się by się przypodobać innym ludziom. Gdy się modlimy, mamy nie robić tego na pokaz, aby inni widzieli jak pobożnymi ludźmi jesteśmy. Ludzie, którzy modlą się w ten sposób, “otrzymali zapłatę swoją”. Tą zapłatą jest wyczekiwana przez nich chwała u ludzi. Nie powinni oczekiwać innej od Pana Boga.

Pan Jezus uczy nas, byśmy zamiast tego modlili się w ukryciu, byśmy do Pana Boga zwracali się w ciszy, skupieniu i spokoju. “Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie.” Pan Bóg jest wszechobecny. On zna nasze myśli i serca lepiej niż my sami.

Pamiętajmy jednak o tym, że modlić możemy się w każdej sytuacji. Zawsze i wszędzie jest pora i miejsce by móc się modlić. Apostoł Paweł nas do tego nawet zachęca tymi słowami:

“W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych.” Ef. 6:18

Również Pan Jezus w ewangelii Mateusza w ogrodzie Getsemane tak mówił do uczniów:

Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie; duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe.” Mt. 26:41

Mamy też unikać wielomówności by nie być podobnymi do bezbożników, gdyż nasz Ojciec w niebie wie, czego potrzebujemy jeszcze zanim go poprosimy.

“Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie.” Mt. 6:8

Dlatego nie musimy prosić go o ziemskie sprawy jak jedzenie czy ubranie. Przypomina nam Pan Jezus kilka wersetów później, kiedy mówi:

“Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać? Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane.” Mt. 6:31-33

Zachętą do szczerej i gorącej modlitwy niech będą dla nas słowa z listu św. Jakuba:

“A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana.” Jk. 1:5

Warto także przypomnieć słowa Pana Jezusa, że jeśli o cokolwiek prosić będziemy w modlitwie z wiarą, będzie to nam dane:

I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to.” J. 14:14-15

Czy możemy prosić o wszystko? Tak. Pan Jezus nas do tego zachęca mówiąc “o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim”. Jednak powinniśmy być ostrożni byśmy nie prosili o rzeczy, które nam mogą Boga przysłonić i stać się bałwanami. Taką pułapką są rzeczy ziemskie, pieniądze, sława, kariera. Dużo bezpieczniej jest prosić o dary duchowe, takie które pomogą nam prowadzić pobożne i spokojne życie ku Bogu.

O tym jakie to są dary, przeczytać możemy w 12 rozdziale pierwszego listu do Koryntian:

“Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, Inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu. Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce.” 1 Kor. 12:8-11

“Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu.” Gal. 5:22-23

Modlitwa też jest jednym z owoców naszych ust.

“Przez niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają jego imię.” Hbr. 13:15

Pamiętajmy też, że w modlitwie możemy nie tylko Pana Boga prosić o pomoc, ale także umiejmy mu podziękować za wszystko co dla nas robi. Niech nasze modlitwy będą uwielbieniem Pana Boga i jego chwały oraz prośbą o dobre owoce, których obficie udziela przez Ducha Świętego.

image_pdfŚciągnij PDFimage_printWydrukuj

Jeden komentarz do “Modlitwa (Mt. 6:5-8)

  1. Modlitwa zawsze w subtelnym stopniu odnosi pozytywny skutek.
    Przed złym wpływem niesłusznej agresji i wrabiania w ofiarę mimo pozytywnej racji racz mnie Duchu Święty ochronić aby wytrzymać i w Bożym pokoju potrafił darować urazy; abym mógł przebaczać,a także szczerze odpuszczać oraz umiał kulturalnie modlić się za krzywdy dla zwycięstwa i małego gospodarowania zawsze dobra nad złem.
    Alleluja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę