Miłość wszystkiemu wierzy
Nie powinno nas dziwić, że jeden z najpiękniejszych przykładów literatury opisującej miłość znajdujemy w Biblii. Trzynasty rozdział pierwszego listu do Koryntian to niedościgniona przez żadnego poetę liryka największego i najpiękniejszego uczucia. Warto dzisiaj zastanowić się nad przymiotami miłości opisanymi w tym fragmencie, a ja w szczególności chciałbym poruszyć znaczenie słów: „miłość wszystkiemu wierzy”.
Wszystko okrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko cierpi.
1 Kor. 13:7
Perfekcyjnym uosobieniem i przykładem miłości dla chrześcijan jest oczywiście nasz Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus. Przypomnijmy sobie 3 sytuacje z jego żywota:
I pytał go Piłat, mówiąc: Tyżeś jest on król żydowski? A on mu odpowiadając rzekł: Ty powiadasz.
Łk. 23:3
A odpowiadając Judasz, który go wydawał, rzekł: Izalim ja jest, Mistrzu? Mówi mu: Tyś powiedział.
Mt. 26:25
Wtedy arcykapłan rzekł do niego: Zaklinam cię na Boga żywego, abyś nam powiedział, czy Ty jesteś Chrystus, Syn Boga.
Rzecze mu Jezus: Tyś powiedział.
Mt. 26:63-64
Czytamy w powyższych wersetach opis trzech różnych interakcji: z Piłatem, Judaszem i arcykapłanem. Wszystkie one mają jeden wspólny mianownik: Pan Jezus odpowiada tym osobom słowami: “Tyś powiedział”. Jest to doskonała ilustracja słów listu do Koryntian. Miłość wszystkiemu wierzy. Obserwacja ta prowadzi nas do głębszej konkluzji – w podobieństwie o talentach Pan mówi do sługi źle zarządzającemu powierzonym sobie mieniem:
[…] Z ust twoich sądzę cię, zły sługo! […]
Łk. 19:22
Podobnie będzie w dniu sądu ostatecznego. Staniemy przed obliczem Boga Wszechmogącego, aby zdać mu relację z tego co uczyniliśmy z naszym życiem.  Jakie będzie nasze świadectwo? Na podstawie jakich słów osądzi nas Chrystus?
Czy będziemy się sami usprawiedliwiać? Czy może raczej  padając przed jego obliczem przyznamy, że nie ma dla nas żadnej nadziei jak tylko jego miłosierdzie.
Bóg uwierzy naszemu świadectwu, na które odpowie “Tyś powiedział”. Na tej podstawie wyda osąd. Czy to świadectwo będzie spójne ze Słowem Bożym?  Wcześniejszy werset tego samego podobieństwa:
I stało się, gdy się wrócił wziąwszy królestwo, że rozkazał do siebie zawołać sług onych, którym był dał pieniądze, aby się dowiedział, co który handlując zyskał.
Łk. 19:15
Pan Jezus przez swoją śmierć za nasze grzechy, i zmartwychwstanie i wniebowstąpienie wziął królestwo. Dlatego decyzję musimy podjąć już dziś. To dziś jesteśmy odpowiedzialni przed obliczem Bożym i to właśnie dziś wzywa nas On do dania świadectwa. Co zyskaliśmy? Kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus? Czy możesz powiedzieć za Apostołem Pawłem:
Ale to, co mi było zyskiem, tom poczytał dla Chrystusa za szkodę.
Owszem i wszystko poczytam sobie za szkodę dla zacności znajomości Chrystusa Jezusa, Pana mojego, dla któregom wszystko utracił i mam to sobie za gnój, abym Chrystusa zyskał,
I był znaleziony w nim, nie mając sprawiedliwości mojej, tej która jest z zakonu, ale tę, która jest przez wiarę Chrystusową, to jest sprawiedliwość z Boga, która jest przez wiarę;
Flp. 3:7-9
W ten dzień, w którym świat celebruje miłość, my w ramach miłości napominajmy się wzajemnie. Nie ma dla nas żadnej innej nadzieji. Tylko Jezus Chrystus. Tylko jego dzieło zbawienia. Tylko jego krzyż. Tylko Panu Jezusowi niech będzie cześć i chwała na wieki!
image_pdfŚciągnij PDFimage_printWydrukuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę