Kto Mówi Głosem Węża w Ogrodzie Eden?

Według polskiej tradycji Bożonarodzeniowej, zwierzęta przemawiają w Wigilię ludzkim głosem. Zastanawiam się jakie są jej korzenie. Czy nie jest to aby przejaw tęsknoty za wiarą w odwieczną prawdę zawartą w Słowie Bożym? Wszak wiemy, że pierwszym zwierzęciem, które przemówiło do człowieka jest chytry wąż w ogrodzie Eden. Dla wielu jest to pierwszy kamień obrażenia przeciwko uwierzeniu Biblii jako natchnionego Słowa Boga.

Odnośnie tej tradycji, nachodzi mnie pewna refleksja. Wigilia Narodzenia Pana jest nocą kiedy na świat przyszła światłość. Dlatego tenże dzień zdaje się być najlepszym momentem celebracji tej tęsknoty, jako wyraz nowego początku, naszego nowego życia w Jezusie Chrystusie, które dane jest wszystkim wierzącym w Jego krzyż i zmartwychwstanie.

Zastanówmy się nad wersetem z początków ludzkich dziejów: “A wąż był chytrzejszy nad wszystkie zwierzęta polne, które był uczynił Pan Bóg; ten rzekł do niewiasty: Także to, że wam Bóg rzekł: Nie będziecie jedli z każdego drzewa sadu tego?” 1 Mż. 3:1

Dobrą wiadomością jest, że to wąż odpowiada za kłamstwo, które doprowadziło do naszego odstępstwa od Boga. Co by było gdyby to na człowieku położona została ta nieprawość, którą jest zadanie pytania: “Czy Bóg powiedział?” Czy  nasze zbawienie byłoby wtedy w ogóle możliwe? To spekulacje, a my musimy się skupić na Słowie Bożym, jednak na koniec artykułu powrócę do tego pytania.

Czy w Edenie wąż rzeczywiście przemówił ludzkim głosem? Czy zwierzę miałoby mówić? Tak nam mówi Biblia. Czy należy ten fragment interpretować dosłownie, czy też jest to tylko ilustracja tego co dzieje się w świecie duchowym? Werset ten skłania nas do wielu refleksji. Dziś jednak chciałbym się zastanowić nad tym, kim jest wąż. Do kogo należy głos, który reprezentuje?

Kim jest zatem głos tego, który podważył świadectwo Boga?

Każdy odpowie, szatan. I owszem. A jednak szatan woła na ziemi po dziś dzień. Woła z wiecznego ognia w który jest wrzucony. Razem z nim wołają kłamstwem wszyscy ci, którzy nie zdołali się upamiętać w stronę prawdy i nie uwierzyli Ewangelii Chrystusowej. Wszyscy oni wrzuceni są w jezioro ogniste (Obj. 20:14-15).

Czy znamy konkretne przykłady takich ludzi w Słowie Bożym? Okazuje się, że mamy ich całkiem sporo.

  • Weźmy chociażby Jakubowego brata, Ezawa. Wiemy, że nie mógł znaleźć miejsca pokuty mimo, że o nią zabiegał ze łzami w oczach (Hbr. 12:17). Otóż same łzy za popełnione grzechy to za mało. Potrzebne jest nasze odkupienie, którego dokonać mógł tylko Bóg na krzyżu, położywszy nasze grzechy na Jezusa Chrystusa.
  • Wielu odstępców nazwanych jest imiennie w listach Pawłowych: Aleksander kotlarz (2 Tym. 4:14), Demas (2 Tym. 4:10). Apostoł ostrzega też przed wszystkimi odstępcami od wiary. “Człowieka heretyka po pierwszym i wtórem napominaniu strzeż się.” (Tyt. 3:10)
  • Mamy także Judasza, który wydał Pana Jezusa i nie mógł odnaleźć miejsca pokuty. Zamiast złożyć swoje brzemię grzechu pod krzyżem Golgoty, sam poniósł swoją winę zawisnąwszy na drzewie i odbierając sobie żywot. Pan potępił tego człowieka słowami: “Biada człowiekowi temu, który go wydaje”. (Łk 22:22).
  • Heretycy naznaczeni są też przez samego Pana Jezusa. Listy do zborów w Objawieniu mówią nam wyraźnie o nienawiści do Nikolaitów (Obj. 2:6).

Apostoł Jan wzywa nas do badania duchów. “Doświadczajcie duchów, jeźli z Boga są.” (1 J. 4:2)

Czy zatem w głosie węża w ogrodzie Eden, nie usłyszymy razem z szatanem głosu wszystkich odstępców i heretyków, którzy głoszą inną Ewangelię od tej, którą nam przedstawia Biblia. To są ci, którzy was turbują i chcą wywrócić Ewangelię Chrystusową. “Ale choćbyśmy i my, albo Anioł z nieba opowiadał wam Ewangeliję mimo tę, którąśmy wam opowiadali, niech będzie przeklęty.” Gal. 1:8

Uwierz w Bożą miłość, okazaną na krzyżu Pana Jezusa Chrystusa. Powierz się całkowicie w ręce tego, który nie zawahał się poświęcić własnego Syna (Rz. 8:32). Uwierz, że tylko w doskonałym dziele zbawienia, którego dokonał Jezus Chrystus jest nasze wybawienie.

polska bibliaZbawcza wiara, oznacza także uwierzenie, że jedynym źródłem prawdy jest Słowo Boże zawarte w Biblii. Chrystus umarł według Pism i zmartwychwstał według Pism (1 Kor. 15:3-4). Sola scriptura. Konsekwencją jest odrzucenie kłamstw wężowych, czyli herezji tych, którzy dodają lub ujmują tego co zawarte jest w 66 księgach Starego i Nowego Testamentu (Obj. 22:18-19, Prz.30:5-6).

Nie bądź jak Wąż w ogrodzie Eden. Nie kwestionuj tego, co Bóg powiedział. Trzymaj się Słowa Bożego. “Nie przydawaj do słów jego, aby cię nie karał, a byłbyś znaleziony w kłamstwie”. (Prz. 30:6)

Przyjmij w całości świadectwo Starego i Nowego Testamentu o Jezusie Chrystusie, jako jedynej drogi zbawienia. To właśnie znaczą słowa: “Wierz w Pana Jezusa Chrystusa” (Dz. 16:31).

  1. Wierzyć w to kim Jezus Chrystus jest (Pan i Bóg).
  2. Wierzyć w Ewangelię, że tylko przez krzyż możemy być zbawieni. (śmierć i zmartwychwstanie)
  3. Wierzyć w Słowo Boże. (Pisma świadczą o Chrystusie, J. 5:39)

To jedyna droga zbawienia od grzechów, a także uwolnienia od kłamstw tego świata, których źródłem jest prastary wąż.

Przedstawiwszy pozycję Słowa Bożego, możemy wrócić do mojej wcześniejszej spekulacji: Co by było gdyby to na człowieku położona została ta nieprawość, którą jest zadanie pytania: “Czy Bóg powiedział?” Czy  nasze zbawienie byłoby wtedy w ogóle możliwe? A Ty? Czy wierzysz w to co Bóg powiedział? Jeśli nie, to czy możliwe jest Twoje zbawienie?

image_pdfŚciągnij PDFimage_printWydrukuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę