Dlaczego szatan atakuje rodzinę?

Kościół zawsze był zorientowany na rodzinę. Widzimy to jako wzór w całej Biblii.

Pomyśl o pierwszym kościele opisanym w Księdze Rodzaju. To Adam i Ewa. Otrzymują błogosławieństwo Pana, aby mogli się rozmnażać i przekazywać to błogosławieństwo przyszłym pokoleniom. Słowo Boże jest obecne pośród nich. Święty Kościół Boży, jego oblubienica. To właśnie w tym ogrodzie Eden oboje są w swojej miłości, a Bóg jest pomiędzy nimi i w nich.

Następnie mamy Noego. Razem ze swoją żoną, synami i ich żonami zostaje zbawiony. Wraz z nimi zachowane są także wszystkie formy zwierząt. To rodzina Noego czci Boga, gdy znajduje suchą ziemię do osiedlenia się. Opisany szczegółowo ołtarz jest ołtarzem jedynego prawdziwego Boga, który ich zbawił.

Kiedy Abram zostaje wezwany z ziemi Ur, rozpoczyna swoją pielgrzymkę wraz ze swoją żoną Sarą, bratem Lotem oraz ich rodziną i sługami. Bierze swoje plemię, ludzi, których kocha i na których mu zależy. Ludzie, którzy wierzą i czczą tego samego Boga, co Abraham, ojciec narodów.

W Nowym Testamencie jest wiele innych przykładów. Jezus wskazuje na wagę spraw rodzinnych, często poruszając je w swoim nauczaniu. Mówi o małżeństwie (Mt. 22), o dzieciach (Mt. 19:14), o rodzinie (Mt. 12:48). Jezus rzekł do nich:

„Izali się mogą synowie łożnicy małżeńskiej smęcić, póki z nimi jest oblubieniec? Ale przyjdą dni, gdy od nich będzie oblubieniec odjęty, a tedy pościć będą.”, Mt 9:15

Apostoł Paweł w swoich listach zwraca się do ojców, żon i dzieci. (Kol. 3)

Apostoł Jan pisze do ojców, do młodzieży, do dzieci Bożych. (1 J. 2:13-14). Pisze do Kościoła tak, jakby pisał do rodziny:

„Dziatki moje! to wam piszę, abyście nie grzeszyli; i jeźliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego; A on jest ubłaganiem za grzechy nasze; a nie tylko za nasze, ale też za grzechy wszystkiego świata.” 1 J. 2:1-2

To nakłada na ojców szczególną odpowiedzialność za losy ich arki, a przede wszystkim za dzielenie się ewangelią ze swoimi rodzinami. Tytuł bycia „ojcem” rodziny wiele mówi o odpowiedzialności. Cóż to za łaska, że ojcowie w pewnym sensie dzielą tytuł przynależny Bogu. W końcu to Pan Bóg jest jedynym Ojcem, który jest w niebie.

Niech i to będzie świadectwem Ewangelii, że wszystko zostało nam dane darem łaski otrzymanej w Jezusie Chrystusie. Kielich zbawienia jest pełny.

Dlatego obowiązkiem męża jest utrzymanie łodzi, którą dał im sam Bóg. Patriarchat musi zostać zachowany, bo zawsze był za to odpowiedzialny mąż. Adam odpowiada przed Bogiem za grzech, Noe buduje arkę, Abram nakazuje opuścić znaną ojczyznę i zaufać Bożej obietnicy. Wszyscy wyznają tę wspólną ewangelię zaufania jedynie Bogu i jego Słowu.

Istnieje oczywiście niesamowita rola kobiet jako żon. To jest niepodważalne. Wydały owoc miłości rodzinnej, dzieci, które są błogosławieństwem Bożym. Widzisz, że wszystko jest doskonałe, gdy w rodzinie jest Bóg. Kiedy Bóg łączy rodzinę, staje się ona BOŻĄ RODZINĄ. Rodzina Boża to Jego Kościół, Jego Oblubienica, Jego Lud. Rodzina Boża jest twierdzą, gdzie wszyscy członkowie modlą się za siebie nawzajem i każde słowo Boże jest przez nią spożywane, gdyż jest to chleb z nieba, dla którego żyją każdego dnia. Dzieci są oczywiście błogosławieństwem dla całej rodziny, ponieważ są źródłem radości i szczęścia dla wszystkich. Rodzina Boża jest źródłem i fontanną miłości. Oto prawdziwe, biblijne znaczenie rodziny.

Dlatego powinniśmy modlić się za wszystkie rodziny na świecie, aby usłyszały ewangelię i odnalazły radość i pokój naszego Pana Jezusa Chrystusa, nadzieję, którą odnajdujemy w Jego zmartwychwstaniu. Aby rodziny pozostały zjednoczone i mocne w Chrystusie. Modlę się, aby w tych trudnych czasach na świecie zapanował pokój. Niech Bóg zlituje się nad nami.

W imię Pana Jezusa.

image_pdfŚciągnij PDFimage_printWydrukuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę