Cnoty Pobożnego Człowieka (Księga Joba 1:1-5)

„Był mąż w ziemi Uz, imieniem Ijob; a ten mąż był doskonały, i szczery, i bojący się Boga, a odstępujący od złego.” Job 1:1

Księga Hioba została napisana około 1520 roku pne. Znajduje się mniej więcej w środku Starego Testamentu, ale uważa się, że jest to najstarsza księga w całej Biblii. Została napisana niedługo po wielkiej powodzi. Pamięć o potopie jest wciąż świeża wśród ludzi żyjących w czasach Hioba, dlatego w księdze znaleźć możemy odniesienia do tego katastrofalnego wydarzenia.

W dzisiejszym fragmencie zostaje nam przedstawiony mężczyzna. Przestudiujemy werset pierwszy i mam nadzieję, że zobaczycie, że z tego pojedynczego wersetu dowiadujemy się o nim wielu rzeczy. Nazywa się Job. Podano nam miejsce, w którym miały miejsce wydarzenia: kraina Uz. Słyszymy też o jego charakterze. Job był doskonały i szczery, bojący się Boga i unikał zła.

wiaraPrzyjrzyjmy się bliżej tym cnotom:

 • Doskonały – co to znaczy, że Job jest doskonały? Nie jest doskonały według prawa Bożego. Wiemy, że żaden człowiek nie może być postrzegany jako doskonały w oczach Wszechmocnego Boga przez posłuszeństwo prawu. Jednak Pismo Święte ogłosiło Hioba doskonałym człowiekiem. Jak to może być? Jest tylko jeden sposób, w jaki możemy zostać uznani za doskonałych: przez krew Jezusa, przez znalezienie się w Nim. „Gdyż w nim mieszka wszystka zupełność bóstwa cieleśnie. I jesteście w nim dopełnieni, który jest głową wszelkiego księstwa i zwierzchności,” Kol 2:9-10. Hiob jest dopełniony i doskonały, ponieważ jest usprawiedliwiony przez wiarę w obietnicę Bożą i odnaleziony w Chrystusie. To jest USPRAWIEDLIWIENIE Joba przez łaskę Bożą.
 • Szczery – sprawiedliwość Joba pochodzi z doskonałości, w której Chrystus zakrywa wszystkie jego grzechy. Ale oto druga cnota: Job jest szczery. Oznacza to, że Job szuka właściwego postępowania. Ponad wszystko szuka Bożej woli i przewodnictwa. Wszystkie decyzje, wszystkie ścieżki są badane przez podstawowe pytania: Czy tak należy postępować? Czy to właśnie uczyniłby Pan? Czy tego chce, żebym zrobił? Pan Jezus Chrystus uczył nas tego: „Ale szukajcie naprzód królestwa Bożego, i sprawiedliwości jego, a to wszystko będzie wam przydano.” Mt. 6:33. Szukajcie królestwa Bożego, które jest waszym zbawieniem. W Chrystusie otrzymujesz swoją pełnię i doskonałość. Gdy odnajdujesz skarb Królestwa Bożego, szukasz także Jego sprawiedliwości. To jest twoje POŚWIĘCENIE. Rób rzeczy dobre i słuszne. Zwróć uwagę na kolejność rzeczy, która jest bardzo ważna. Przychodzisz do Boga przez krew Jezusa i uzyskujesz Jego przebaczenie, aby Go wychwalać dobrymi uczynkami. Nie czynisz dobrych uczynków, aby przyjść do Boga, bo to niemożliwe!
 • Bojący się Boga – poszukiwaniu Królestwa Bożego (doskonałości i usprawiedliwienia), oraz Jego sprawiedliwości (bycia szczerym i poświęcenia) musi towarzyszyć bojaźń Boża. Bez niej po prostu kontynuowalibyśmy nasze grzeszne, nędzne życie. Zbawienie przychodzi do nas jako doskonały „pakiet”, który zawiera w sobie bojaźń Bożą. Jesteśmy świadomi Jego wszech obecności i wiedzy. Uważamy, aby Go nie urazić. Ta bojaźń Pańska jest naszym skarbem. Pamiętamy ten werset, który niedawno studiowaliśmy: „bojaźń Pańska skarbem twoim.” Iz. 33: 6. MĄDROŚĆ możemy uzyskać tylko dzięki tej bojaźni Pana. „Bojaźń Pańska jest początkiem umiejętności; ale głupi mądrością i ćwiczeniem gardzą.” Prz. 1:7. Modlę się dzisiaj, nie bądźcie głupcami, nie odrzucajcie tego zbawiennego poznania Chrystusa! Biblia jasno mówi, że jeśli odrzucasz bojaźń Bożą, nieuchronnie zmierzasz w kierunku zniszczenia. „Gdy przyjdzie jako spustoszenie, czego się strachacie, i gdy zginienie wasze przypadnie jako wicher, gdy przyjdzie na was ucisk i utrapienie; Tedy mię wzywać będą, a nie nie wysłucham; szukać mię będą z poranku, a nie znajdą mię. Przeto, iż mieli w nienawiści umiejętność, a bojaźni Pańskiej nie obrali sobie,” Prz. 1:27-29
 • waz bibliaOdstępujący od złego – Według Słownika PWN odstępować oznacza: „1. «odejść na bok lub cofnąć się» 2. «zrezygnować z czegoś» 3. «zrzec się czegoś na czyjąś korzyść;” Jak to się dzieje, że Job aktywnie powstrzymuje się i unika zła? Czy to jest w nim samym? Ponownie, odpowiedź znajdujemy w Księdze Przysłów: „Bojaźń Pańska jest, mieć w nienawiści złe. Ja nienawidzę pychy, wysokomyślności, i drogi złej, i ust przewrotnych.” Prz. 8:13. To właśnie ta bojaźń Pańska prowadzi Joba do tego odnowionego sposobu myślenia, który jest przeciwny do naszego naturalnego człowieka. Ponieważ z natury jesteśmy pysznymi, aroganckimi ludźmi o przewrotnych ustach. Jedynie poprzez ponowne narodzenie, kiedy ta bojaźń i świadomość Boga zostaną nam zaszczepione, możemy odstępować od zła. Znajdujemy to również w Nowym Testamencie: „Od wszelkiego podobieństwa złości się wstrzymywajcie.” 1 Tes. 5:22. Powstrzymywanie się od zła nazywamy UMIEJĘTNOŚCIĄ. Byliśmy zagubieni i pozbawieni wiedzy, ale teraz rozumiemy, że nieposłuszeństwo Bogu ma poważne konsekwencje i że nie możemy grzeszyć w Jego obecności.

To charakterystyka Joba. W jednym wersecie znajdujemy kompletny pakiet naszego zbawienia:

  • doskonałość przez krew Jezusa – to jest nasze usprawiedliwienie,
  • prawość, szczerość, poszukiwanie sprawiedliwości – to jest nasze poświęcenie,
  • bojaźń Boża – to jest mądrość, i
  • odstępowanie od złego – to jest umiejętność.

To wszystko jest darem łaski, który otrzymujemy przez Chrystusa i tylko w Nim. Są to podstawowe elementy ZBAWIENIA: POZNANIA BOGA JAKO NASZEGO PANA I ZBAWICIELA.

Rozważmy inną przypowieść, która pokazuje nam związek między bojaźnią Bożą a powstrzymywaniem się od zła:

„Ufaj w Panu ze wszystkiego serca twego, a na rozumie twoim nie spolegaj. We wszystkich drogach twoich znaj go, a on prostować będzie ścieszki twoje. Nie bądź mądrym sam u siebie; ale się bój Pana, a odstąp od złego.” Prz. 3:5-7

Zastanawiam się, czy widzisz w tych wersetach wszystkie elementy zbawienia, które właśnie zidentyfikowaliśmy?

Pan Jezus „Ufaj w Panu ze wszystkiego serca twego, a na rozumie twoim nie spolegaj.” Oto doskonałość, nasze grzechy są zmyte krwią Jezusa. Wiemy z Biblii, że to właśnie oznacza. Zaufaj Panu z całego serca. To wiara nas usprawiedliwia, ufanie Panu całym sercem. Czyni nas doskonałymi w Chrystusie.

„ We wszystkich drogach twoich znaj go, a on prostować będzie ścieszki twoje.” Zaufanie oznacza, że ​​człowiek poddaje Panu wszystkie swoje drogi, wszystkie swoje czyny, wszystkie swoje myśli, całe swoje życie. On jest całkowicie w rękach Pana. Szuka woli Pana w swoim życiu ponad swoją własną. Nie jest to wola człowieka cielesnego, ani pożądliwości ciała, ale nowonarodzony człowiek chce, aby wypełniała się wola niebiańskiego Ojca, ponieważ wie, że Bóg jest dobry i miłosierny i ufa Mu. To jest prawość.

Wreszcie znajdujemy związek między bojaźnią Bożą a powstrzymywaniem się od zła. To połączenie ożywia naszą wiarę i czyni ją czynną: „bój się Pana, a odstąp od złego”. Przypowieść ta zawiera wszystkie elementy zbawienia.

Mam nadzieję, że widzicie, jak te cechy, które są nam przedstawione w pierwszym wersecie Księgi Joba, są w rzeczywistości cnotami chrześcijanina. Job był doskonały i prawy, bał się Boga i unikał zła. Słyszę, jak pytasz: ale jak możesz tak twierdzić? Na początku powiedziałeś nam, że ta księga jest najstarszą w Biblii i została napisana w 1520 roku p.n.e. Czy możemy zatem uważać Hioba za chrześcijanina? Odpowiem na to.

Job został zbawiony w ten sam sposób, w jaki ludzie są dzisiaj zbawieni, dzięki zaufaniu w Bożą obietnicę zbawienia. Nie znał wszystkich szczegółów dotyczących tego, jak to się stanie, ale ustna tradycja tej obietnicy, którą dano pierwszym ludziom, była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Job znał tę obietnicę i wierzył w nią. W późniejszym rozdziale znajdujemy bardzo interesującą wypowiedź, która jest prorocza:

„Aczci ja wiem, iż Odkupiciel mój żyje, a iż w ostateczny dzień nad prochem stanie.” Job 19:25

Job wie, że przyjdzie Zbawiciel, który odkupi wszystkich, którzy przyjdą do Niego z wiarą i ufnością. Nie ma innej drogi zbawienia. „Rzekł mu Jezus: Jamci jest ta droga, i prawda, i żywot; żaden nie przychodzi do Ojca, tylko przez mię.” J. 14:6.

Tylko przez tego żyjącego Odkupiciela możemy stać się doskonałymi, prawymi, bogobojnymi ludźmi, którzy powstrzymują się od zła. Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, przyszedł na świat, 1500 lat po Hiobie i 2000 lat temu. Przyszedł, aby cierpieć i oddać swoje życie za wszystkich, którzy przyjdą. Umarł za nasze grzechy. Został pochowany i trzeciego dnia zmartwychwstał. Mogę wołać dziś i teraz, tak jak Job: Mój Odkupiciel żyje!

modlitwaAle to nie koniec, Jezus Chrystus ponownie powstanie w ostatecznym dniu nad prochem ziemi. Tym razem, aby wszystkich osądzić. Nie pojawi się już jako niewinne niemowlę, ale przyjdzie w całej chwale niebios. Tylko ci, którzy są doskonali, będą mogli ostać się w dniu sądu. Czy jesteś doskonały i prawy? Czy boisz się Boga i powstrzymujesz się od zła? Modlę się, abyś dziś przyszedł do Chrystusa, wyznał Mu swoje grzechy i został zbawiony. Jest tylko jeden sposób, aby zostać zbawionym, tylko jeden sposób, aby być doskonałym, i to przez krew Chrystusa.

Chwalmy Pana za Jego niewysłowioną mądrość i miłosierdzie, że ofiarował nam grzesznym ludziom tak cudowną łaskę i wita grzeszników o złamanych sercach z otwartymi ramionami, aby uczynić nas doskonałymi i prawymi w Nim.

image_pdfŚciągnij PDFimage_printWydrukuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę