Apostolskie Wyznanie Wiary

“Weźcie ze sobą słowa skruchy i nawróćcie się do Pana! Mówcie do niego: Odpuść nam wszelką winę i przyjmij naszą prośbę, a my złożymy ci w ofierze owoce naszych warg! Oz. 14:2

“Przez niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznaja jego imię. Hbr. 13:15

Naszym celem w życiu jest wyznawać naszego Boga. W ten sposób okazujemy mu należną cześć i chwałę. Jan Chrzciciel mówił “wydawajcie więc owoce godne upamiętania” (Łk. 3:8). Pan Jezus mówił wielokrotnie o wydawaniu owoców w przypowieściach. Pamiętacie przypowieść o czworakiej roli? “Jeszcze inne [nasiona] padły na dobrą ziemię i wydały owoc, jedne stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny.” (Mt. 13:8) Wyznawać Boga naszymi ustami, mówić o nim innym – to jest jeden z owoców wiary.

Jednak w co właściwie wierzymy? Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie. Jak wyznać wiarę? Z Biblii wiemy dużo o Bogu Ojcu, o Panu Jezusie, o Duchu Świętym, o krzyżu, grzechu i zbawieniu. Jak jednak w zwięzły sposób podsumować to wszystko w co wierzymy? Na to pytanie odpowiedzi szukali ludzie od początków chrześcijaństwa.

Sformułowali oni tak zwane wyznania wiary. Na przestrzeni wieków, powstało ich bardzo wiele. Po łacinie nazwane jest credo – wierzę. Są to krótkie modlitwy, które właśnie przypominają nam w co tak naprawdę wierzymy jako chrześcijanie. Nazywane są także symbolami wiary, gdyż w początkach chrześcijaństwa, były znakiem rozpoznawczym dla wierzących.

Nicejsko-Konstantynopolitańskie Wyznanie Wiary – wyznanie to wiązane jest z pierwszymi dwoma soborami powszechnymi: w Nicei (325), który potwierdził boskość Jezusa Chrystusa (odrzucając nauczanie arian), i Konstantynopolu (381), który potwierdził boskość Ducha Świętego (odrzucanie nauczania pneumatomachów). Nie jest pewne czy sam tekst wyznania powstał na soborze w Konstantynopolu, czy jest wcześniejszy.

Apostolskie Wyznanie Wiary – oparte o wyznanie wiary składane przy Chrzcie w zborze rzymskim pochodzące z II wieku, ostatecznie zredagowane prawdopodobnie w VI wieku w południowej Galii. Nazwane apostolskim ze względu na rozpowszechnione w średniowieczu przekonanie, że jego tekst pochodzi bezpośrednio od apostołów.

Atanazjańskie Wyznanie Wiary – pochodzi z II połowy V wieku, z Galii, pierwotnie przypisywane patriarsze Aleksandrii – Atanazemu (ok. 295-373), który bronił dogmatu trynitarnego. Kolejno w dwóch częściach jako konieczne do zbawienia przedstawia ono dogmat dotyczący Trójcy Świętej sformułowany na soborach w Nicei (325) i Konstantynopolu (381) oraz dogmat dotyczący dwóch natur w Chrystusie sformułowany na soborze w Chalcedonie (451).

(źródło: http://luteranie.pl)

Dzisiaj spróbujemy się zastanowić i zrozumieć Apostolskie wyznanie wiary, które chciałbym też abyście nauczyli się na pamięć. Warto mieć je w głowie i być gotowym przypomnieć sobie w co wierzymy, w najtrudniejszych momentach życia.

Apostolskie Wyznanie Wiary

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi
i w Jezusa Chrystusa,
Syna Jego Jedynego,
Pana naszego,
który się począł z Ducha Świętego.
Narodził się z Marii Panny,
umęczon pod Poncjuszem Piłatem,
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
Zstąpił do piekieł,
trzeciego dnia zmartwychwstał,
wstąpił na niebiosa,
siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego,
skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego,
święty Kościół powszechny,
społeczność Świętych,
grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie,
żywot wieczny.
Amen
image_pdfŚciągnij PDFimage_printWydrukuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę