Albowiem dziecię narodziło się nam (Iz. 9:5)

“Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.”

Dzisiaj czytamy proroczy fragment księgi Izajasza, mówiący o narodzeniu dzieciątka Jezus. Prorok używa wydaje się powtórzenia: “Dziecię narodziło się nam”, “syn jest nam dany”. Jaki jest cel tego zabiegu?

   • “Dziecię narodziło się nam” – jest to przypomnienie Izraelowi, że Zbawiciel będzie człowiekiem. Teoretycznie Zbawiciel mógł przyjść jako dorosły mężczyzna, tak jak powstał Adam. Jednak aby w pełni był on zidentyfikowany z ludzką naturą, przychodzi jako dziecię, aby przejść całe doświadczenie człowieczeństwa. “Wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom;” Flp. 2:7
   • “Syn jest nam dany” – Zbawiciel jest człowiekiem, ale dużo więcej niż człowiekiem. Jest odwiecznym Synem Boga. Pan Jezus był zawsze, tak jak Bóg. Był czas, kiedy miał tylko boską naturę. Kiedy przyszedł na ten świat, do tej boskiej dodana została natura ludzka. Nigdy nie stał się przez to mniej Bogiem niż był. Stał się osobą posiadającą dwie natury: ludzką i boską. Nie jest to ta sama ludzka natura, którą posiadamy my. Jezus otrzymał ludzką naturę taką jak pierwszy człowiek Adam przed swoim upadkiem przez grzech. Jezus Chrystus, perfekcyjny Bóg, perfekcyjny człowiek.

 

Gdyby Pan Jezus nie był w pełni człowiekiem, nie mógłby stanąć na miejscu grzesznego człowieka, jako zamiennik przyjmujący karę za nasze grzechy. Gdyby nie był w pełni Bogiem, jego ofiara nie byłaby wystarczająca. 

Cudowny Doradca. Sądzę, że tłumaczenia Biblii w których pomiędzy tymi słowami jest przecinek lepiej oddają zamysł tego wersetu, pomagają lepiej zaakcentować jego sens. “I nazwą go Cudowny, Doradca.”

   • Cudowny – Nie sposób patrzeć na Jezusa, naprawdę go znając i być znudzonym. On jest niezgłębionym źródłem wszystkiego. Blask jego chwały jest olśniewający, głębia jego miłości jak ocean, jego moc nie zna ograniczeń. Nie można Boga porównać do niczego. Jezus jest Cudowny.
   • Doradca – Czyż to nie wspaniałe, że ten Cudowny Bóg, który jest wszechwiedzący, wszechmogący, wszechobecny i Jedyny jest naszym Doradcą? O cokolwiek byśmy go poprosili, Jezus zawsze nas wysłucha i pomoże. “Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to.” J. 14:14
   • Bóg Mocny – Jezus Chrystus, Bóg Mocny. Potwierdzona tu zostaje boska natura Syna Bożego. “Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał.” J. 12:45. “Ja i Ojciec jedno jesteśmy.” J. 10:30 
   • Ojciec Odwieczny – To nie znaczy, że Jezus jest tą samą osobą co Bóg Ojciec w Trójcy. Dosłowne tłumaczenie z języka hebrajskiego to “Ojciec Odwieczności”, “Father of Ethernity”. Ten zwrot, mówi nam o tym, że Jezus jest Stwórcą wszystkiego. Wielu rządzących
   • Książę Pokoju – Pan Jezus przynosi ludziom pokój, w szczególności tym, którzy w niego wierzą, wypełniając ich swoją miłością. Co najważniejsze jednak, Jezus Chrystus, Pan i Zbawiciel zapewnia ludziom pokój z Bogiem.
image_pdfŚciągnij PDFimage_printWydrukuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę