5 Powszechnych Błędów na Temat Piekła

Dziś chciałbym z Tobą porozmawiać o piekle. Najpierw zobaczymy, czym jest piekło według Biblii. Następnie przedstawię 5 najczęstszych błędnych przekonań na temat piekła i czym na pewno nie jest. Modlę się, aby ci z was, którzy są w Chrystusie, bardziej docenili piękny akt nieskończonego miłosierdzia i łaski, jaki Bóg okazał, zbawiając was. Mam nadzieję, że dla tych, którzy są dziś osądzeni i zmierzają w kierunku wiecznego potępienia, to przesłanie stanie się wezwaniem do szukania przebaczenia Bożego przez Jezusa Chrystusa, jedynego, który ma moc, aby was zbawić. Kocham was wszystkich i nie chcę, żebyście zmierzali ku zniszczeniu i skończyli w piekle. Zanim jednak zagłębimy się w szczegóły, zastanówmy się, dlaczego ludzie są potępieni. W przesłaniu ewangelii czytamy dzisiaj, że:

„A tenci jest sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światłość; bo były złe uczynki ich.” J. 3:19

Kiedy zajmuję się ogrodnictwem, często muszę mieszać różne komposty w dużej donicy, aby stworzyć idealną mieszankę doniczkową dla moich roślin. Pewnego dnia, kiedy to robiłem, odkryłem, że ćma zrobiła sobie schronienie w jednej z toreb. Ćmy nienawidzą światła. Kiedy znalazła się w donicy, dręczyło ją światło dnia. Desperacko próbowała się ukryć, ale nie było to możliwe i nie udało jej się. Można było tylko patrzeć, jak walczyła i nie była w stanie znaleźć spokoju z oczyma oślepionymi przez przytłaczającą jasność.

Ćmy są bardzo interesującymi stworzeniami, co, jak sądzę, jest bardzo dobrą ilustracją do dzisiejszego tekstu ewangelii. Czy widziałeś ćmę w nocy? Mimo nienawiści do światła jest przez nie dziwnie uwiedziona. Przyciągana jest do wszlekiego rodzaju źródeł światła. Jakby dziwna siła doprowadzała ją do tego, czego nienawidzi.

Szatan jest największym oszustem wszechczasów. Największe kłamstwo tkwi w sercach niewierzących, którzy oszukują samych siebie błędnym wyobrażeniem o rzeczywistości piekła. Myślą, że piekło będzie jakąś masową imprezą podobnie myślących, nienawidzących Boga, pożądliwych, kochających grzechy ludzi, gdzie Szatan będzie przechadzał się wokół swojej bandy wyznawców, przybijając im piątki, a wszyscy będą oddawać się grzechom, które zawsze kochali. To jest kłamstwo. Nie popełnij błędu, w piekle nie ma radości. Dzisiaj chcę obalić tę fałszywą iluzję i zobaczyć, jak wygląda piekło w świetle Słowa Bożego.

Co to jest piekło?

piekło i nieboPiekło jest nieuniknionym przeznaczeniem diabła i wszystkich potępionych ludzi. Jest to wyraz gniewu Boga, słusznie wzbudzonego przez ich grzechy. Sprawiedliwość Boża wymaga, aby Jego gniew spadł na wszystkich, którzy nie przestrzegają przykazań Stwórcy. Przyjrzyjmy się wersetowi Biblii, w którym piekło pojawia się po raz pierwszy:

„Albowiem ogień rozpalił się w popędliwości mojej, i będzie gorzał aż do najgłębszego piekła, i pożre ziemię, i urodzaj jej, i wypali grunty gór.” Deut. 32:22

Piekło to miejsce, do którego cała ciemność jest nieuchronnie przeznaczona. Księga Objawienia mówi o jeziorze ognia, w którym skończy diabeł.

„Lecz bojaźliwym i niewiernym, i obmierzłym, i mężobójcom, i wszetecznikom, i czarownikom, i bałwochwalcom, i wszystkim kłamcom część ich dana będzie w jeziorze gorejącem ogniem i siarką: Tać jest śmierć wtóra.” Obj. 21:8

„Niepobożni się obrócą do piekła, wszystkie narody, które zapominają Boga.” Ps. 9:18

Czym piekło nie jest?

1) Kryjówka przed Bogiem.

Można by pomyśleć, że ciemność jest kryjówką przed Bogiem. Jednak Biblia uczy nas, że Bóg jest wszędzie, nawet w piekle.

„Jeźlibym wstąpił do nieba, jesteś tam; i jeźlibym sobie posłał w grobie, i tameś przytomny.” Ps. 139:8

Ci, którzy skończą w piekle, będą jak ta ćma, która nie może znaleźć spokoju w blasku światła. Wszystkie grzechy zostaną ujawnione w piekle, wynoszone na światło dzienne w każdej chwili. Będzie to jak stanie nago w płonącym ogniu Bożych oczu. „Albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym.” Hbr. 12:29

„Odkryte są przepaści przed nim, a nie ma przykrycia zatracenie.” Joba 26:6

Zatracenia nie ma żadnej osłony. W piekle nie ma gdzie się schować.

2) Miejsce, w którym każdy może cieszyć się swoimi grzesznymi czynami.

Innym rażącym kłamstwem szatana jest to, że jeśli kochasz swój grzech w tym życiu na ziemi, piekło będzie po prostu wiecznością robienia tego samego. Biblia jasno mówi, że tak nie jest. Piekło to miejsce męki.

„A dyjabeł, który je zwodził, wrzucony jest w jezioro ognia i siarki, gdzie jest ona bestyja i fałszywy prorok; i będą męczeni we dnie i w nocy, na wieki wieków.” Obj. 20:10

Grzechy, którymi się cieszysz, staną się źródłem bólu i udręki w wieczności, jeśli nie zwrócisz się do Boga o przebaczenie.

3) Społeczność podobnie myślących grzesznych dusz.

W piekle nie ma społeczności. Cierpisz na własną rękę. Kiedy idziesz do piekła, giniesz na całą wieczność. Jesteś na swoim. Praca diabła nie polega na gromadzeniu się, ale na rozproszeniu.

„Złodziej nie przychodzi, jedno żeby kradł, a zabijał i tracił; […]” J. 10:10

„Kto nie jest ze mną, przeciwko mnie jest; a kto nie zbiera ze mną, rozprasza.” Łk. 11:23

Rozpraszanie jest przeciwieństwem gromadzenia. W piekle nie ma przyjaznej społeczności zagubionych dusz. Jesteś rozproszony. Jesteś sam.

4) BĘDZIESZ szanowany za Twój bunt przeciwko Bogu.

Niektórzy ludzie wydają się sprawiać wrażenie, że w obecności Szatana znajdą najlepszego towarzysza w historii. Czy możesz nazwać przyjacielem kogoś, kto Cię ciągle zwodzi? Kto chce Twojego cierpienia i Twojej zguby? Pamiętaj, że diabeł od początku jest kłamcą.

On jest przeciwnikiem, jest twoim wrogiem. On jest tym, który wyciągnie do ciebie palec z wszelkiego rodzaju oskarżeniami pod twoim adresem. To on chce cię zniszczyć. NIENAWIDZI cię.

To właśnie czeka na ciebie w piekle. Kłamstwa, nienawiść, zło. Nieskończona udręka. I dobrze uzasadnione!

5) Miejsce, w którym nadal możesz otrzymać miłosierdzie Boże.

ogień piekielnyByć może największą iluzją jest myśl, że w każdej chwili możesz otrzymać Boże miłosierdzie: „Poczekam i zobaczę, czy będzie jakaś zabawa w piekle, a jeśli mi się to nie spodoba, zawołam do Boga, proszę, ocal mnie, a on mnie zabierze stamtąd. Bóg jest miłosierny, prawda?”

Nie dla tych, którzy są w piekle. Dla nich jest już za późno. To wieczna kara. W piekle nie ma skruchy i nie ma litości. Przypomnij sobie przypowieść o Łazarzu i bogaczu, który nie może znaleźć pociechy, mimo że w niebiosach woła o odrobinę ulgi od udręk.

(Łukasza 16:23-26)

Pamiętaj, że Biblia mówi nam, że teraz jest czas twojego zbawienia. Teraz jest czas, aby zwrócić się do Boga. Widzisz, jak miłosierny Bóg daje ci w twoim życiu tak wiele okazji, by zwrócić się do Niego? Ale to nie potrwa długo. Pewnego dnia jeden oddech będzie twoim ostatnim. To wszystko się skończy.

„Oby ich śmierć z prędka załapiła, tak aby żywo zstąpili do piekła! albowiem złość jest w mieszkaniu ich, i w pośrodku ich.” Ps. 55:16

Jeśli dzisiaj kochasz ciemność i nienawidzisz światła, ten werset dotyczy ciebie. Rzeczywistość piekła jest przed tobą szeroko otwarta. Co z tym zrobisz? Przesłanie ewangelii, które czytamy, mówi nam, że jesteś potępiony. Ale ty nadal żyjesz! A póki tu jesteś, Bóg okazuje ci miłosierdzie. Czy słyszysz jego wołanie?

Przypomnę, że Bóg jest gotów przyjąć cię takim, jakim jesteś. On jest gotów przyjąć cię ze wszystkimi twoimi grzechami, z całą twoją ciemnością. Tak bardzo cię kocha. „Wierna jest ta mowa i wszelkiego przyjęcia godna, iż Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby grzeszników zbawił, z których jam jest pierwszy.” 1 Tm. 1:15

Och, biedna, zagubiona duszo, którą tak oszukano kłamstwami diabła. Dlaczego nie przyjdziesz do Tego, który może uleczyć twoje rany i zbawić cię?

“Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.” J. 3:16

Wierzysz w to? Czy wierzysz, że Jezus umarł za twoje grzechy? Że cierpiał za ciebie? Czy wiesz, że powstał z martwych? On jest zwycięzcą grzechu i śmierci. Jedyną rzeczą, która trzyma cię w ciemności, jest twoja niewiara. Niech cię nie zwiedzie. Opuść ciemność i przyjdź, aby ujrzeć chwałę Chrystusa w królestwie niebieskim. Zaufaj Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi. Przyjdź do Niego teraz.

image_pdfŚciągnij PDFimage_printWydrukuj

2 komentarze do “5 Powszechnych Błędów na Temat Piekła

  1. Zanim Bóg przyjmie grzesznika, musi go najpierw oczyścić z wszelkich grzechów, natomiast tutaj Autor stwierdza że Bóg przyjmuje człowieka grzesznego tak jakim jest.
    PS. zapewne Autor nie chciał tak powiedzieć, ale ja osobiście tak zrozumiałem.

    1. Bóg przyjmuje grzesznika, takim jakim jest, oczyściwszy go z wszelkich grzechów. Sprawiedliwość przychodzi z wiary w Pana Jezusa Chrystusa i Ewangelię zbawienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę