Wprowadzenie do Ewangelii

Każdy plik to jednostronicowy „ściągacz” pełen informacji o tle poszczególnych ewangelii. Stanowią one niezbędne tło do ujęcia, w jaki sposób każda z ewangelii opisuje postać Pana Jezusa Chrystusa.

 

ewangelia mateusza
ewangelia marka
ewangelia lukasza
ewangelia jana
Powrót do góry