Izrael 2024: Via Dolorosa. Droga Krzyżowa w Jerozolimie

Via Dolorosa to droga w Jerozolimie, która jest uznawana za trasę, którą przeszedł Jezus Chrystus niosąc krzyż na Golgotę, miejsce Jego ukrzyżowania. Nazwa „Via Dolorosa” po łacinie oznacza „Droga Boleści”. Ta tradycyjna droga przypomina wydarzenia związane z męką Chrystusa i jest ważnym miejscem pielgrzymkowym dla chrześcijan.

Via Dolorosa składa się z 14 stacji, które symbolizują różne momenty z męki Jezusa, począwszy od jego skazania na śmierć przez Piłata, aż do pochówku w grobie. Wiele z tych stacji znajduje się wzdłuż uliczek Starego Miasta Jerozolimy, a na każdej z nich umieszczono tablice lub kapliczki, które opisują poszczególne wydarzenia związane z drogą Krzyżową.