Uzdrowienie teściowej Piotra (Mt. 8:14-17)

“Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie.” Iz. 53:4

Dzisiejsza ewangelia mówi nam, jak Pan Jezus przychodzi do domu Piotra. Widzi tam jego teściową, która leży chora z gorączką. Dotyka jej ręki, a gorączka natychmiast ustępuje. Wtedy teściowa Piotra wstaje i posługuje Jezusowi. 

Przede wszystkim dowiadujemy się, że Piotr ma teściową. Skoro ma teściową, ma również żonę. Służba apostolska w jakiej jest Piotr nie musi się wiązać z celibatem, którego trzyma się kościół katolicki. Pan Bóg stworzył kobietę, by była pomocą i wsparciem dla swojego męża. Nie ma powodu, dla którego nie mogłaby tej funkcji pełnić u boku męża kapłana czy apostoła. Wszyscy uczniowie Pana Jezusa byli żonaci, z wyjątkiem Jana i Pawła.

Kain i Abel (1 Mż. 4:1-16)

“Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów, i przez nią jeszcze po śmierci przemawia.” Hebr. 11:4

Z wcześniejszego rozdziału księgi Genesis dowiedzieliśmy się o upadku człowieka oraz jego wygnaniu z ogrodu Eden. Historia Kaina i Abla uczy nas, że od tego pierwszego upadku, człowiek stacza się tylko coraz niżej.

Kain i Abel byli braćmi, pierwszy uprawiał rolę, drugi strzegł trzód. Oboje postanowili złożyć Panu Bogu ofiarę z owoców swojej pracy. Kain złożył ofiarę z plonów rolnych, Abel zaś pierworodnych trzody i ich tłuszczu. Pan Bóg przyjął ofiarę Abla, ale na ofiarę Kaina nie wejrzał. Dlaczego? Czy nie podobała mu się ofiara z płodów rolnych? 

Wypełnienie zakonu (Mt. 5:17-20)

“Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.” Ef. 3:8-9

Zakonem nazywany jest cały Stary Testament, w szczególności zaś wszystkie przykazania i zalecenia jak należy żyć i postępować. Dzisiaj zastanowimy się i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: Czy można być zbawionym wypełniając wszystkie przykazania Boże? Inaczej mówiąc, czy  możemy być zbawieni przez zakon.