Podobieństwo o soli i światłości (Mt. 5:13-16)

“W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła.” J. 1:4-5

W starożytności sól była bardzo cenną przyprawą. Sól nadaje potrawom smak, ale także ma właściwość konserwującą, czyli zapobiega psuciu się produktów. Pozyskiwana była nie tak jak w dzisiejszych czasach przez odparowanie wody, lecz z brzegu Morza Martwego. Miała przez to dużą ilość zanieczyszczeń i po jakimś czasie wietrzała, czyli przestawała być słona. 

Musicie się na nowo narodzić (J. 3:1-10)

“Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.” J. 1:12-13

Dzisiaj zastanowimy się czym jest nowe narodzenie o którym mówi Pan Jezus. Jest ono niezbędne, by ujrzeć Królestwo Boże. “Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego.” Tylko człowiek, który się narodzi ponownie, stanie się uczestnikiem zbawienia. 

Podobieństwo o dziesięciu pannach (Mt. 25:1-13)

“Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie Świętego – to rozum.” Prz. 9:10

Każde królestwo musi mieć przynajmniej dwa elementy: króla i poddanych. Tak też jest w przypadku królestwa niebieskiego. Króluje w nim Jezus Chrystus, który ma swoich wiernych. Dzisiejsze podobieństwo mówi nam o dniu, w którym Syn Człowieczy, czyli Pan Jezus przyjdzie ponownie na świat. Czeka na niego dziesięć panien. W Biblii wielokrotnie używana jest analogia, że królestwo niebios porównane jest do małżeństwa. Zbawiciel jest umiłowanym mężem, a Kościół jego oblubienicą. Dopiero kiedy jesteśmy z nim połączeni, osiągamy pełnię miłości. “Bo mąż jest głową żony, jak Chrystus Głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem.” Ef. 5:23