Chrzest Jezusa (J. 1:19-34, Łk. 3:21-22, Mt. 3:13-17, Mk. 1:9-11)

Dzisiaj spróbujemy znaleźć odpowiedzi na pytanie, jakie znaczenie ma chrzest Pana Jezusa. Jak pamiętamy, Jan Chrzciciel chrzcił ludzi na upamiętanie grzechów, by wyprostować ścieżki dla nadchodzącego Zbawcy.

“Gotujcie drogę Pańską, prostujcie ścieżki jego.” Iz. 40:3

Pan Jezus był poczęty z Ducha Świętego, który to Duch towarzyszył mu od poczęcia przez całe Jego ziemskie życie. Jezus był Synem Bożym. Jako człowiek, był bez grzechu. Czy zatem Jezus potrzebował chrztu na upamiętanie grzechu?

Kazanie Jana Chrzciciela (Łk. 3:1-22, Mk. 1:1-8, Mat. 3:1-12)

“I przeszedł całą krainę nadjordańską, głosząc chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów.” Łk. 3:3

Czym jest upamiętanie? Jest ono poruszane wielokrotnie w Biblii, dlatego prawidłowe zrozumienie tego zjawiska jest ważne. Sam Pan Jezus nauczał: “Jeśli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie.” Łk. 13:2. Przede wszystkim upamiętanie jest zmianą opinii na temat grzechu. Bóg sprawia, że zaczynamy postrzegać grzech, podobnie jak On sam. Zaczynamy widzieć, że grzech jest chorobą ludzkiej duszy. Kiedy zgrzeszymy, zaczynamy odczuwać smutek, że sprawiliśmy przykrość naszemu Ojcu w niebie.

Narodzenie Jana Chrzciciela (Łk. 1:57-80)

W tradycji judaistycznej dzieci poddawane są obrzezce ósmego dnia po narodzeniu. Wtedy też nadawane jest im imię, które według tradycji powinno być imieniem któregoś z przodków. Jakież było zdziwienie zebranych, kiedy Elżbieta mówi, że jej syn będzie nazwany imieniem Jan. Ojciec dziecka potwierdza, pisząc na tabliczce, że chce żeby jego dziecko nazwane zostało Jan. Imię Jan oznacza “Bóg jest łaskawy”. Tym imieniem, zgodnie z tym co nakazał Zachariaszowi anioł Gabriel, nazwany zostaje jego syn.

Zapowiedź Jana Chrzciciela (Łk. 1:5 -25)

“On to pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy.” Łk. 1:17

Aby dowiedzieć się czym jest chrzest i poznać historię chrztu Pana Jezusa, musimy zacząć od poznania Jana Chrzciciela. Dlatego motyw chrztu będzie nam towarzyszył przez najbliższe kilka tygodni. Słyszeliście o człowieku, który nazywał się Jan Chrzciciel i chrzcił ludzi w rzece Jordan. Dzisiaj dowiemy się o niezwykłych okolicznościach w jakich przyszedł on na świat.