[Od czytelnika] Oddać życię za ewangelię

Masz rację. Życie jest darem od Boga i oczywiście, że musimy o nie dbać. Zawarte to jest w przykazaniu „Nie zabijaj”, które także dotyczy naszego własnego ciała i dbania o nie. Jakże większym darem jest Jezus Chrystus, który oddał za nas swoje życie?
Zwróć uwagę, z jaką gorliwością Apostołowie nieraz z narażaniem życia i zdrowia, głosili ewangelię. Oni nią żyli i żyli Panem Jezusem.

image_pdfŚciągnij PDFimage_printWydrukuj

Ktokolwiek chce za mną iść… (Mk. 8:34-38)

Ciekawym faktem jest, że dzisiejsza ewangelia znajduje się dokładnie w centrum Ewangelii św. Marka. Zaskakujące podobieństwo znajdujemy w tym, że pójście za Panem Jezusem, niesienie własnego krzyża i naśladowanie go w miłości jest centralnym i przełomowym punktem w życiu każdego powołanego do wiary człowieka.

Pan Jezus woła do ludu i do swoich uczniów: „Ktokolwiek chce za mną iść, niech samego siebie zaprze, a weźmie krzyż swój, i naśladuje mię.” Co to znaczy? Warto spojrzeć na kolejny werset, który pomaga nam zrozumieć czym jest krzyż, który mamy wziąć. „Albowiem kto by chciał zachować duszę swą, straci ją; a kto by stracił duszę swą dla mnie i dla Ewangielii, ten ją zachowa.”

image_pdfŚciągnij PDFimage_printWydrukuj

A dla Ciebie kim jest Jezus?

Zrozumienie tego, kim jest Jezus Chrystus, jest skałą naszego zbawienia. Nikt nie może do tego poznania dojść przez rozum lub logikę. Musi to nam zostać objawione „z góry”. Jest to jedyna droga do zbawienia przez krzyż i Ewangelię.

Sam Pan Jezus zwracał na to uwagę swoim uczniom: „Kimże mię powiadają być ludzie? A oni mu odpowiedzieli: Jedni Janem Chrzcicielem, a drudzy Elijaszem, a drudzy jednym z proroków. Ale on im rzekł: A wy kim mię być powiadacie? A odpowiadając Piotr, rzekł mu: Tyś jest on Chrystus.” Mk. 8:27-29

image_pdfŚciągnij PDFimage_printWydrukuj

Najwyższy Kapłan (Hbr. 4:14-16)

„Przetoż mając najwyższego kapłana wielkiego, który przeniknął niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmyż się tego wyznania.” Hbr. 4:14

Kilka rzeczy wynika z tych 3 wersetów, ale ile i jakie bogactwo treści. 

Po pierwsze, dowiadujemy się, kim jest dla chrześcijan Jezus. Przede wszystkim jest najwyższym kapłanem. Co to oznacza? Jest On jedyną osobą, która pośredniczy między nami a Bogiem Ojcem. Tylko Jezus. Tylko przez Niego przychodzimy do Ojca.

image_pdfŚciągnij PDFimage_printWydrukuj

Idź precz szatanie! (Mt. 4:1-11)

Czytamy w dzisiejszej ewangelii, że Pan Jezus jest po swoim chrzcie wiedziony Duchem Świętym na pustynię. Przez 40 dni nie je ani nie pije. Jest słaby i wycieńczony. Jest głodny. Chciałbym się dzisiaj z wami zastanowić, co te trzy pokusy, przez które przechodzi Pan Jezus, oznaczają dzisiaj dla nas. Czego się z nich dowiadujemy? Jaka jest ich praktyczna aplikacja? Czego one nas uczą?

image_pdfŚciągnij PDFimage_printWydrukuj

Bądźże mi mocną skałą, domem obronnym (Psalm 31)

Jeślibym miał podsumować psalm 31 jednym słowem i opisać co jest jego wątkiem przewodnim, użyłbym słowa “ufność”. Ciężko jest jednak zamknąć cały psalm, który jest tak bogaty w treści zamknąć w jednym słowie. Ufność jest niemalże tożsama z wiarą. A wiara naturalnie powiązana jest z nadzieją. Wiara, nadzieja, miłość – Wszystkie trzy całkowicie zależne od siebie.

image_pdfŚciągnij PDFimage_printWydrukuj

Modlitwa Elijasza (1 Krl. 18:1.2.41-46)

“Potem po wielu dniach, mianowicie po onym roku trzecim, stało się słowo Pańskie do Elijasza, mówiąc: Idź, ukaż się Achabowi; bo spuszczę deszcz na ziemię.” 1 Krl. 18:1

Jak dużo rzeczy w naszym życiu zależnych jest od pogody. W szczególności wiedzą o tym rolnicy, którzy uprawiają ziemię. Orają swoje pola i wysiewają ziarno spodziewając się plonów, które zapewnią ich rodzinom utrzymanie. Także i my jesteśmy zależni od ich zbiorów. Jednak ciężka praca  rolników nie przyniesie żadnego rezultatu, jeśli z nieba nie spadnie deszcz. Nasiono w ziemi potrzebuje do wzrostu wody i słońca. To Pan Bóg daje życie i od Niego zależy wszystko.

Historia, którą dzisiaj czytamy dzieje się w czasie wielkiej suszy, która doprowadziła do klęski nieurodzaju. Czytamy, że  “był głód gwałtowny w Samaryi”. Brak wody jest tak dokuczliwy, że sam król Izraela Achab zmuszony jest wyruszyć w poszukiwaniu źródeł wód, które jeszcze nie wyschły. Susza jest zagrożeniem nie tylko życia ludzi, ale także zwierząt, które są pod ich opieką.

image_pdfŚciągnij PDFimage_printWydrukuj

Jeźli się kto nie narodzi znowu

“Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeźli się kto nie narodzi znowu, nie może widzieć królestwa Bożego.” J. 3:3

Pan Jezus powiedział w rozmowie z Nikodemem, że musimy się narodzić ponownie. Narodzić ponownie w języku greckim oznacza narodzić się z góry, lub też narodzić się z Boga. Jest to coś, czego nie jesteśmy w stanie osiągnąć lub dojść przez nasze uczynki. Ponowne narodzenie to Duch Boży, który daje nam nowe życie w którym możemy być przez Jezusa Chrystusa w trwałej społeczności z Bogiem. 

image_pdfŚciągnij PDFimage_printWydrukuj

Jak Jezus Odnalazł Mnie na Pustkowiu

For English version of this story click here.

“Pójdźcie, słuchajcie, wszyscy bogobojni, A opowiem, co On uczynił dla duszy mojej!”

Psalm 66:16

Jako nastolatek dorastający w kościele luterańskim, bardzo chciałem zrozumieć co oznacza być zbawionym przez wiarę. Wiedziałem, że muszę uwierzyć w Jezusa Chrystusa, ale nie do końca pojmowałem, czym jest zbawienie. Moja wiedza o Bogu była czysto akademicka. Wiedziałem o Nim, ale nie znałem Go. Innymi słowy, był On w mojej głowie, lecz nie w moim sercu. W rezultacie, przez wiele lat, nie udało mi się znaleźć odpowiedzi na pytanie: jak mogę zostać zbawionym?

image_pdfŚciągnij PDFimage_printWydrukuj