fbpx

Kto Ma Rozum, Niech Zrachuje

Kto Ma Rozum, Niech Zrachuje

“I dano jej, aby mogła dać ducha onemu obrazowi bestyi, żeby też mówił obraz tej bestyi i to sprawił, aby ci, którzy by się nie kłaniali obrazowi onej bestyi, byli pobici. A czyni, aby wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, i wolni, i niewolnicy, wzięli piętna na prawą rękę swoję albo na czoła swe, A żeby żaden nie mógł kupować ani sprzedawać, tylko ten, który ma piętno albo imię bestyi albo liczbę imienia jej. Tu jest mądrość. Kto ma rozum, niech zrachuje liczbę onej bestyi; albowiem jest liczba człowieka. A ta jest liczba jej, sześćset sześćdziesiąt i sześć.” Obj. 13:14-18

Liczba sześć pojawia się w Biblii po raz pierwszy na stronach Genesis, w historii stworzenia świata. Szóstego dnia Bóg uczynił człowieka na swoje podobieństwo. Liczba 6 jest zatem liczbą człowieka.

Przedstawiona liczba bestii, sześćset sześćdziesiąt i sześć jest wielokrotnością liczby człowieka. Zawiera ona w sobie trzy warstwy:

  1. 666 jako duch humanizmu. Jest to duch samego Antychrysta, który w centrum stawia samego siebie. Ten duch odrzuca całkowicie Boga, zapiera się Pana Jezusa Chrystusa. Chce sam ustanawiać prawa i zasady. Objawi się w postaci Antychrysta, który zasiądzie na tronie całego świata jednocząc go w imię idei kłamliwych idei i humanizmu. Globalny rząd, jedna religia, jedna ekonomia. Całkowity totalitaryzm i kult jednostki.
  2. 66 jako przywódcy zwodzący ludzi od prawdy. Są to wszystkie systemy kultu tworzone przez człowieka i wokół człowieka. W ich centrum nie jest Bóg, tylko człowiek. Przykładem są: Systemy religijne, np. Kościół rzymskokatolicki, który oparty jest na centralnej postaci papieża i wywyższający go na równi z Bogiem. Systemy polityczne, w których ufność jest we władzy. Systemy militarne, w których wierzymy sile naszej armii. Systemy ekonomiczne. Systemy medialne, które programują nasze umysły i którym ufamy bardziej niż Słowu Boga.
    Ten sam duch zwodzi ludzi dokonując zmian Słowa Bożego. Pokładamy ufność w uczonych w piśmie i ludzkie odkrycia starszych, lepszych manuskryptów.
  3. 6 jako TY. Jeśli widzisz zło zawarte w wyżej wymienionych systemach, to w jaki sposób z nim chcesz walczyć? Jeśli ufasz samemu sobie, to nieświadomie stajesz się sam częścią tego szatańskiego kultu. Być może wierzysz, że możemy wygrać tylko przez protesty na ulicach. A może musisz bronić się sam? Jeśli ufasz samemu sobie, to stoisz na przegranej pozycji. A kto panuje nad Twoim życiem? Czy jesteś to Ty sam? Jeśli nazywasz się chrześcijaninem, to czy na tronie Twojego serca prawdziwie króluje Chrystus? 

Naszą jedyną ucieczką jest upamiętanie i zwrócenie się w stronę Boga. Tylko modlitwa jest w stanie wyrwać nas z niebezpieczeństwa tego świata. Daniel odmówił kłaniać się Nabuchodonozorowi i stworzonemu przez niego systemowi kultu. Został wrzucony do jaskini z lwami. Jego jedynym ratunkiem była modlitwa. Nie próbował z lwami walczyć własnymi rękoma. Samodzielnie w walce ze złem tego świata nie masz żadnych szans!

“Albowiem nie mamy boju przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko księstwom, 

przeciwko zwierzchnościom, przeciwko dzierżawcom świata ciemności wieku tego, przeciwko duchownym złościom, które są wysoko.” Ef. 6:13

Ze złem nie wygrywamy własnymi rękoma. Bóg obiecał, że będzie walczył za swój lud. 

“Tak wam powiada Pan: 

Nie bójcie się wy, ani się lękajcie tego mnóstwa tak wielkiego; 

nie wasza jest walka, ale Boża. […] 

Nie wy się potykać będziecie w tej bitwie; 

stawcie się, i stójcie, a oglądajcie wybawienie Pańskie nad wami, o Judo, i Jeruzalemie! Nie bójcież się, ani się lękajcie; jutro wynijdziecie przeciwko nim, a Pan będzie z wami.” 

2 Krn. 20:15-17

Zwycięstwo nad złem i nad szatanem i jego zwodzeniem odnosimy, kiedy naszą ufność położymy całkowicie w Bogu. Nie bójcie się, ani się lękajcie!

Nie ufajcie w sobie, bo to nie wy będziecie walczyć. Przestańcie się miotać jak trawa, lecz zaufajcie w to, że to zwycięstwo już zostało odniesione na krzyżu Golgoty, gdzie Chrystus umarł za wasze grzechy i trzeciego dnia zmartwychwstał.

Ufność jest nie w liczbie 6. Ufność w Bogu, którego liczbą jest 7.

1+6

Bóg, który przybrał ludzką postać. Perfekcyjna unia bożej natury, do której dodana jest natura ludzka, zjednoczona w osobie Jezusa Chrystusa. Doskonały Bóg, doskonały człowiek. 

Jeśli ufasz w sobie, nie masz szans. Z Jezusem odnosisz zwycięstwo, będąc powołanym do życia w nim i zwyciężaniu tego świata wiarą.

“Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat; a to jest zwycięstwo, które zwyciężyło świat, wiara nasza.” 1 J. 5:4

Tylko w imieniu Jezus jest Twoje wybawienie!

“A trzeci Anioł szedł za nimi, mówiąc głosem wielkim: Jeźli się kto pokłoni bestyi i obrazowi jej, i jeźli weźmie piętno na czoło swoje albo na rękę swoję, I ten pić będzie z wina gniewu Bożego, z wina szczerego i nalanego w kielich gniewu jego i będzie męczony w ogniu i siarce przed oblicznością Aniołów świętych i przed oblicznością Baranka. A dym męki ich występuje na wieki wieków, i nie mają odpoczynku we dnie i w nocy, którzy się kłaniają bestyi i obrazowi jej, i jeźli kto bierze piętno imienia jej. Tuć jest cierpliwość świętych, tuć są ci, którzy chowają przykazania Boże i wiarę Jezusową.” Obj. 14:10-12