Albowiem dziecię narodziło się nam (Iz. 9:5)

“Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.”

Dzisiaj czytamy proroczy fragment księgi Izajasza, mówiący o narodzeniu dzieciątka Jezus. Prorok używa wydaje się powtórzenia: “Dziecię narodziło się nam”, “syn jest nam dany”. Jaki jest cel tego zabiegu?

Wzgardzony Mąż Boleści

Iz. 52:13-53:12

Nie ma w całym Starym Testamencie fragmentu, który mówiłby bardziej bezpośrednio i obrazowo o cierpieniu, jakie ma przyjść na Mesjasza. Rozdział 53 księgi Izajasza, często nazywany jest “Zakazanym Rozdziałem” – Rabini czytający księgę Izajasza w Synagogach “przeskakują” z rozdziału 52 na 54 i pomijają niewygodny fragment. Tekst ten zbyt bezpośrednio wskazuje na Jezusa Chrystusa, jako Zbawiciela świata, którego Żydzi odrzucili. Księga Izajasza napisana została około 700 lat przed Chrystusem.

Zdjęcie pochodzi z katedry w St. Asaph i przedstawia rzeźbę brytyjskiej artystki Michele Coxon.