Ofiarowanie Izaaka (1 Mż 22:1-17)

“Weź syna swego, jedynaka swego, Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria, i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem.” 1 Mż 22:1

To słowa, które, bardzo ciężko pojąć naszym ludzkim rozumem. Który ojciec potrafi przyjąć, że ma poświęcić własne dziecko? Izaak był długo oczekiwanym pierworodnym synem, którego Abraham spłodził mając niemal sto lat. A teraz Bóg mówi do niego, że ma go złożyć w ofierze całopalnej? Ma go zabić nożem niczym zwierzę? Przelać krew własnego dziecka? Czy nie jest to czymś okrutnym?

Arka Noego (1 Mż. 6:9-9:17)

Noe był człowiekiem sprawiedliwym. Żaden człowiek nie jest nigdy usprawiedliwiony ze swoich uczynków. Jak pamiętamy, zbawienie jest tylko i wyłącznie dzięki łasce, przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Podobnie Noe, nie był człowiekiem bez grzechu. Był sprawiedliwy, ponieważ znalazł łaskę u Boga. Był człowiekiem wierzącym w Boże Zbawienie, a wiara ta była mu źródłem sprawiedliwości w oczach Pana Boga.

Kain i Abel (1 Mż. 4:1-16)

“Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów, i przez nią jeszcze po śmierci przemawia.” Hebr. 11:4

Z wcześniejszego rozdziału księgi Genesis dowiedzieliśmy się o upadku człowieka oraz jego wygnaniu z ogrodu Eden. Historia Kaina i Abla uczy nas, że od tego pierwszego upadku, człowiek stacza się tylko coraz niżej.

Kain i Abel byli braćmi, pierwszy uprawiał rolę, drugi strzegł trzód. Oboje postanowili złożyć Panu Bogu ofiarę z owoców swojej pracy. Kain złożył ofiarę z plonów rolnych, Abel zaś pierworodnych trzody i ich tłuszczu. Pan Bóg przyjął ofiarę Abla, ale na ofiarę Kaina nie wejrzał. Dlaczego? Czy nie podobała mu się ofiara z płodów rolnych? 

Upadek Człowieka (1 Mż. 3:1-24)

“W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz.” 1 Mż 3:19

Kim jest Szatan?

Wąż jest bardzo chytrym zwierzęciem. Zwróćcie uwagę w jaki sposób formułuje pytanie. “Czy rzeczywiście Bóg powiedział?” On doskonale wie, co Bóg powiedział. Celowo zasiewa wątpliwość w głowie kobiety. Poddaje w wątpliwość Słowo Boga. Już na tym etapie kobieta powinna urwać kontakt, zignorować węża. Kim jest ten wąż? Jest przede wszystkim kłamcą. J. 8:42-44

“On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.” J. 8:44b

Stworzenie Świata (1 Mż 1:1-31)

“Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, Świat i ci, którzy na nim mieszkają.” Ps. 24:1

Dzisiaj odbędziemy daleką podróż w czasie, cofniemy się do samego początku. Zapoznamy się z długim fragmentem, ale bardzo ważnym, bo odpowiadającym na pytania, które każdy z nas sobie kiedyś zadawał. Skąd jesteśmy, skąd pochodzimy? Dlaczego chodzimy po ziemii? Czemu jest dzień i noc? Czym jest życie? Kim jesteśmy? Kim jest Bóg? Dlaczego Go nie widzimy?