Jak Jezus Odnalazł Mnie na Pustkowiu

For English version of this story click here.

“Pójdźcie, słuchajcie, wszyscy bogobojni, A opowiem, co On uczynił dla duszy mojej!”

Psalm 66:16

Jako nastolatek dorastający w kościele luterańskim, bardzo chciałem zrozumieć co oznacza być zbawionym przez wiarę. Wiedziałem, że muszę uwierzyć w Jezusa Chrystusa, ale nie do końca pojmowałem, czym jest zbawienie. Moja wiedza o Bogu była czysto akademicka. Wiedziałem o Nim, ale nie znałem Go. Innymi słowy, był On w mojej głowie, lecz nie w moim sercu. W rezultacie, przez wiele lat, nie udało mi się znaleźć odpowiedzi na pytanie: jak mogę zostać zbawionym?

How Jesus Found Me in the Wilderness

Aby przeczytać tą historię po polsku kliknij tutaj.

“Come and hear, all ye that fear God,
and I will declare what he hath done for my soul.”

Psalm 66:16

As a teenager growing up in a Lutheran church, I was very keen to understand what it means to be saved by faith. I knew I had to believe in Jesus Christ, but I did not fully grasp what salvation was. My knowledge of God was purely academic. I knew of Him, but I did not know Him. In other words, He was in my mind but not my heart. Consequently, for many years, I failed to find the answer to the question: how could I be saved?