Wskrzeszenie Łazarza (J. 11:1-46)

J. 11:1-6

Marta, Maria i Łazarz byli rodzeństwem mieszkającym w Betanii. Pan Jezus ich miłował. Dlaczego więc Łazarz zachorował?“Oto choruje ten, którego miłujesz.” J. 11:3.

Jezus Chrystus nie przyszedł na świat by uwolnić nas od chorób i cielesnego cierpienia. On daje nam wolność od grzechu, zbawienie od złego, abyśmy mogli być pojednani z naszym Stwórcą, Ojcem w niebie. Pamiętajmy o tym w czasie choroby albo kiedy cierpimy.

Najpełniejszą satysfakcję możemy odczuwać kiedy w pełni objawiona jest chwała Boga. Nawet kiedy wydaję nam się, że Bóg zwleka w swoim działaniu, to On wie co dla nas jest najlepsze. 

Zapowiedź zaparcia się uczniów (Mt. 26:31-35)

“Ocknij się, mieczu, przeciwko mojemu pasterzowi i przeciwko mężowi – mojemu towarzyszowi! – mówi Pan Zastępów. – Uderz pasterza i będą rozproszone owce, Ja zaś zwrócę swoją rękę przeciwko maluczkim.” Zach. 13:7

Wydarzenia dzisiejszej ewangelii dzieją się bezpośrednio po Ostatniej Wieczerzy. Jest to ten sam dzień, wieczór, kiedy Pan Jezus zostanie zdradzony przez Judasza i pojmany.

Pascha czyli Wielkanoc (2 Mż. 12:17-28)

“Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni; albowiem na naszą wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus.” 1 Kor. 5:7

Święto Paschy ustanowione zostało i obchodzone na pamiątkę wyprowadzenia przez Pana Boga Izraela z Egiptu. W tej starotestamentowej tradycji jest jednak symbolizm dużo głębszy, który znajduje swoje wypełnienie w historii naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Dzisiaj chciałbym Wam tą analogię przybliżyć. Słowo “pascha” w języku greckim i łacinie oznacza “Wielkanoc”. Forma czasownikowa tego słowa, w języku greckim, pascho, oznacza cierpieć.

Zdrada Judasza (Mt. 26:14-16, Łk. 22:1-6)

„Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym Ojcem, i siebie czynił równym Bogu.” J. 5:18

Jak widzieliśmy Żydzi, w szczególności zaś przywódcy religijni, arcykapłani i faryzeusze chcieli zabić Pana dn

 

zusa. Nie odpowiadała im jego nauka, nie widzieli w nim takiego Zbawiciela, na którego czekali, który wyzwoliłby ich z rzymskiej niewoli i został ziemskim królem. Niestety wielu Żydów oczekuje na swojego Zbawiciela do dnia dzisiejszego i się go już nie doczekają.

Prawdziwy skarb (Mt. 6:19-24, 1 Tm. 6:6-10)

Wszystko co jest na ziemi jest tylko przemijającym mgnieniem. Jakże krótkowzroczny jest człowiek, który poświęca swoje życie by budować fortunę na ziemi, zdobywać wielką sławę, dążąc ze wszystkich sił do władzy.

“Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy.” 1 Tm. 6:7   Przyszliśmy na ten świat, jako nagie i bezbronne niemowlęta, odejdziemy z niego tak samo z niczym.

Post (Mt. 6:16-18)

Mamy dzisiaj ostatnią niedzielę przed okresem przed Wielkanocą, który nazywamy Postem. Jest to okres w którym przygotowujemy się duchowo do rozważań nad męką i zmartwychwstaniem Pana Jezusa. Dlatego dobrze się składa, że dzisiaj możemy pomówić także o poście.

Post pojawia się w Biblii wielokrotnie. Może być wyrazem pokuty, czyli żalu za grzechy, lub tęsknoty za Bogiem. Nie sposób wyliczyć wszystkich, lecz popatrzmy na kilka sytuacji:

Modlitwa (Mt. 6:5-8)

“Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego, iż jeżeli prosimy o coś według jego woli, wysłuchuje nas.” 1 J. 5:13

Modlitwa jest naszą najpotężniejszą bronią w życiu. Warto ćwiczyć jak się nią posługiwać, byśmy tę umiejętność opanowali biegle. Starajcie się modlić każdego dnia, by wasza relacja z Ojcem była personalna. Pan Bóg wysłuchuje wszystkich modlitw i odpowiada na nie.

Stworzenie Świata (1 Mż 1:1-31)

“Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, Świat i ci, którzy na nim mieszkają.” Ps. 24:1

Dzisiaj odbędziemy daleką podróż w czasie, cofniemy się do samego początku. Zapoznamy się z długim fragmentem, ale bardzo ważnym, bo odpowiadającym na pytania, które każdy z nas sobie kiedyś zadawał. Skąd jesteśmy, skąd pochodzimy? Dlaczego chodzimy po ziemii? Czemu jest dzień i noc? Czym jest życie? Kim jesteśmy? Kim jest Bóg? Dlaczego Go nie widzimy?