Profesor Stephen Taylor: Wypadek czy projekt?

Wszyscy zadaliśmy pytanie: „Skąd się tu wzięliśmy?”

Czy Wszechświat czasoprzestrzeni jest wynikiem ogromnej eksplozji sprzed miliardów lat, czy też został zaprojektowany? W co ty szczerze wierzysz?

A co z twoim umysłem i myślami? Czy są wynikiem losowych atomów zderzających się w mózgu? A może jesteś czymś więcej? Czy jesteś tylko wypadkiem, czy twoje ciało i umysł są produktem zaprojektowanym?

image_pdfŚciągnij PDFimage_printWydrukuj

[Od czytelnika] Piekło jest wydumane?

Jest Pani w błędzie. Czy Pan Jezus też sobie piekło wydumał?

„A jeźliby cię gorszyła ręka twoja, odetnij ją; bo lepiej jest tobie ułomnym wnijść do żywota, niżeli dwie ręce mając, iść do piekła w on ogień nieugaszony, Gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie.” Mk. 9:43-44

Piekło jest realnym miejscem. Bóg postanowił wieczne cierpienie dla szatana i jego aniołów. Trafią tam także grzesznicy, którzy się nie upamiętali i odrzucili ewangelię Pana Jezusa. Nie piszę o jakimś mitycznym Hadesie, lecz o piekle, które pojawia się zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie.

„Potem rzecze i tym, którzy będą po lewicy: Idźcie ode mnie, przeklęci! w ogień wieczny, który zgotowany jest dyjabłu i Aniołom jego.” Mt. 25:41

image_pdfŚciągnij PDFimage_printWydrukuj

[Od czytelnika] Człowiek może zasłużyć na życie wieczne?

Nie. Jedyne na co człowiek zasługuje to wieczne potępienie i ogień piekielny. Wszyscy zgrzeszyli i zabrakło im chwały Bożej.
Jesteśmy zbawieni tylko przez łaskę, jaką nam okazał Pan Bóg w Jezusie Chrystusie.
„Albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, dar to Boży jest;” Ef. 2:8
Życie wieczne jest darem od Boga, na który nikt z nas zapracować nie może.

image_pdfŚciągnij PDFimage_printWydrukuj

Spotkanie Eliasza z Bogiem (1 Krl. 19:1-18)

Eliasz pomordował mieczem wszystkie proroki Jezebel. Wydaje się brutalne, dopóki nie uświadomimy sobie, kim była Jezebel i jej prorocy. Jezebel była okrutną królową, która nienawidziła Pana Boga Wszechmogącego. Powołała ona kult, którego prorocy czcili Baala, czyli szatana.

Eliasz nie może patrzeć, jak bezczeszczone jest imię Boga Najwyższego i postanawia walczyć. Dlatego morduje niewiernych proroków. Jezebel, jak łatwo się domyślić, wpada w szał. Ogarnięta gniewem przeklina Eliasza i zwraca się do swoich bogów, aby do następnego dnia Eliasz stracił życie. Wzywa swoich bożków, aby pomogli jej w spełnieniu jej zamysłu.

image_pdfŚciągnij PDFimage_printWydrukuj

Tylko Ty jesteś naszą nadzieją [Modlitwa]

Boże, Ojcze Wszechmogący, miłosierny i litościwy. Do Ciebie wyciągamy dziś nasze ręce!
Ciebie prosimy o przebaczenie naszych grzechów, abyś zwrócił się ku nam i abyś usłyszał nasze wołanie.
Prosimy Cię, w tych czasach ucisków i trudności, czuwaj nad nami.
Pozwól, abyśmy twardo stali w wierze w naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
Byśmy my mogli zwrócić się do Ciebie, tak jak Ty zwrócony jesteś do nas.
Abyśmy byli utwierdzeni w Twojej miłości i w wierze i w nadzieji,
wiedząc, że przyjście ponowne Pana Jezusa Chrystusa jest bliższe z każdym dniem i z każdą godziną.

image_pdfŚciągnij PDFimage_printWydrukuj

[Od czytelnika] Od czego jest w takim razie to zbawienie od grzechów skoro i tak umieramy?

Śmierć musi przyjść na śmiertelne ciało, które grzeszy każdego dnia. Odkupiona jest nasza dusza, jeśli powierzyliśmy nasze życie Panu Jezusowi. On zbawia naszą duszę – ratuje nas od drugiej śmierci, czyli od piekła. Świadectwem naszego zbawienia jest wiara i zaufanie, jakie pokładamy w Panu Jezusie.

Lecz bojaźliwym i niewiernym, i obmierzłym, i mężobójcom, i wszetecznikom, i czarownikom, i bałwochwalcom, i wszystkim kłamcom część ich dana będzie w jeziorze gorejącem ogniem i siarką: Tać jest śmierć wtóra. Obj. 21:8

image_pdfŚciągnij PDFimage_printWydrukuj

Gdziekolwiek pójdziesz, Panie! (Łk. 9:57-62)

Jeśli chcemy służyć Bogu i być Jego ludem, to nie możemy troszczyć się o sprawy tego świata. Nie możemy obracać się za siebie i oglądać to, co opuściliśmy. Musimy się skupić na Panu Jezusie.

Fragment, który dzisiaj studiujemy, mówi nam o tym, jaki jest koszt pójścia za Panem Jezusem. Nasze zbawienie jest za darmo, ale wiąże się z poniesieniem przez nas kosztu. Tym kosztem jest wszystko, co posiadamy.

Mamy przedstawione trzy sytuacje, interakcje pomiędzy Panem Jezusem a jego uczniami:

image_pdfŚciągnij PDFimage_printWydrukuj

Przyjdź Panie Jezu – Modlitwa

Boże miłosierny, łaskawy Ojcze,
Okaż nam dzisiaj miłosierdzie i zwróć ku nam oblicze Twoje.
Albowiem wszyscy zgrzeszyliśmy i potrzebujemy Twojej łaski każdego dnia.
Dziękujemy Ci za Twoją cierpliwość, że znosisz nas grzeszników tak długo i czekasz aż się upamiętamy i zwrócimy ku Tobie.
Ojcze, nie zwlekaj. Zwróć się ku nam, tak szybko jak się da, bośmy bardzo utrapieni i strudzeni. Błagamy Cię dzisiaj, okaż łaskę nam nędznikom.

image_pdfŚciągnij PDFimage_printWydrukuj